ทัวร์จอร์แดน
051-1560
  • ต.ค.65 - ธ.ค.65
  • 7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 69,900 บาท
ทัวร์จอร์แดน
049-1345
  • ต.ค.65
  • 7 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 61,988 บาท