ทัวร์ญี่ปุ่นครอบครัว 001-2624

ทัวร์ญี่ปุ่นครอบครัว จัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวแบบวีไอพีให้คุณ ตลอดเวลา คุณจะมีช่วงเวลาที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและชิมอาหาร

การได้เห็นประเทศญี่ปุ่นผ่านสายตาของครอบครัวถือเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้จดจำไปตลอดชีวิต ตั้งแต่วัดโบราณไปจนถึงเมืองสมัยใหม่ ญี่ปุ่นมีบางสิ่งที่พิเศษสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว การท่องเที่ยวในประเทศที่สวยงามและมีชีวิตชีวานี้สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างการผจญภัยที่ยากจะลืมเลือนสำหรับทุกคน

จากมุมมองทางประวัติศาสตร์ มีอะไรมากมายให้สำรวจในญี่ปุ่น เยี่ยมชมวัดพุทธโบราณหรือเดินทางสู่ยุคซามูไรศักดินาที่ปราสาททั่วชนบท สำหรับผู้ที่สนใจในวัฒนธรรมมากขึ้น ประสบการณ์ด้านอาหารที่ไม่เหมือนใครมีอยู่แทบทุกมุม ตั้งแต่ซูชิสดใหม่ไปจนถึงบะหมี่ราเม็งชามนึ่ง มีบางอย่างสำหรับทุกคน! เพื่อชื่นชมศิลปะดั้งเดิมมากขึ้น การแสดงละครคาบูกิจะแสดงสีสันและความสง่างามได้อย่างน่าทึ่ง

แน่นอนว่าไม่มีทริปใดที่จะสมบูรณ์ได้หากไม่ได้สัมผัสกับการผสมผสานระหว่างประเพณีของโลกยุคเก่าและความทันสมัยของเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของโตเกียว

สนใจโปรโมชั่น ทัวร์ญี่ปุ่นครอบครัว 2566

ติดต่อ

LINE :  ClinicTour
WEB : https://clinictour.co.th 

แชร์โฟสนี้

แผนการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่นครอบครัว 001-2624 ทัวร์ญี่ปุ่น PRO JAPAN FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU

วันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน VIET JET AIR โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

หากต้องการ น้ำหนักกระเป๋าเพิ่มเติม ระบุซื้อที่นั่ง สั่งจองอาหารล่วงหน้า ท่านสามารถแจ้งซื้อเพิ่มเติม และต้องแจ้งก่อนเดินทาง 5-7 วัน หากน้อยกว่า 5-7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจองทุกกรณี

วันที่ 2
สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - โมจิโกะ เรโทร

00.45   นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Vietjet เที่ยวบินที่ VZ810 ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

** สำคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

คำเตือน : กัญชากัญชง และยาเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น โดยหากมีไว้ในครอบครองเพื่อนำเข้าและส่งออก มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี กรณีมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน

08.10   เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ทุกท่านปรับเวลา เนื่องจากเวลาท้องถิ่นที่ประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู (Dazaifu Tenmangu Shrine) ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปี ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮฮัน (Heian) จุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาเพื่อสักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ นักวิชาการ นักการเมือง นักเขียน ที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคเฮฮัน (Heian) จนคนญี่ปุ่นยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ทำให้เราจะเห็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังเตรียมสอบสำคัญๆ แวะเวียนมาสักการะขอพรอยู่เสมอ ทำให้ได้มีการเผยแพร่และเกิดเป็นศาลเจ้าเท็มมังกู ที่กระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่น กว่า 12,000 สาขา โดยมีศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู เป็นศาลเจ้าหลักนั่นเอง บริเวณหน้าศาลเจ้ามีรูปปั้นวัว เชื่อกันว่าถ้าได้ลูบตรงจุดไหน จะทำให้จุดนั้นสุขภาพดีไปด้วย ถ้าลูบบริเวณหัว บริเวณเขา ก็จะเชื่อว่า มีหัวดี เรียนดี

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเซตอาหารญี่ปุ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ตอนเหนือที่เมืองคิตะคิวชู เมืองนี้ประกอบด้วย 5 เมืองเล็ก โดย 1 ใน 5 ที่มีความสำคัญในฐานะเมืองท่องเที่ยวคือโมะจิโกะ ซึ่งเคยเป็นท่าเรือพาณิชย์ในยุคเมจิมาก่อน และปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อยใจ กินช้อปริมทะเลชื่อ โมะจิโกะเรโทร (Mojiko retro) เนื่องจากเคยเป็นเมืองท่าเรือมาก่อน จึงทำให้เมืองโมจิโกะนั้นมีอาคารรูปแบบตะวันตกกระจายอยู่หลายหลังโดยเป็นทั้งสถานที่ราชการ และบ้านพักอาศัย

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ YAKINIKU BUFFET จัดเต็มให้กับทุกท่าน

จากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ทุกท่านได้แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า การแช่ออนเซ็นจะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกาย และมีผิวพรรณที่สวยงาม (แนะนำให้แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที หากท่านต้องการแช่นานกว่านั้น แนะนำไม่เกิน 1 ชั่วโมง)

ที่พัก HOTEL AZ BEPPU หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
อุมิจิโกคุ - ชิโนอิเกะ จิโกกุ - หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริแหล่งช้อปปิ้งโจไซเอน - AEON MALL

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำทุกท่านชมไฮไลท์ของเมืองเบปปุ ก็คือการเที่ยวชมบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ อุมิ จิโกคุ (Umi Jigoku) หรือบ่อทะเลเดือด ถูกยกย่องให้เป็นบ่อน้ำพุร้อนใหญ่ที่สุดและที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อนรกทั้งแปด มีความลึกประมาณ 200 เมตร น้ำจะเป็นสีน้ำเงินโคบอลต์หรือคล้ายกับสีของน้ำทะเล (บ่อนี้เลยชื่อว่า อุมิ ที่แปลว่า ทะเล ในภาษาญี่ปุ่น) และมีการละลายของซัลเฟตทำให้มีสีฟ้า อุณหภูมิประมาณ 98 องศา ด้วยความร้อนระดับนี้จึงทำให้เกิดควันสีขาวพุ่งขึ้นมาตลอดเวลา

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง บ่อน้ำพุร้อน ชิโนอิเกะ หรือบ่อโคลนสีแดงเป็นบ่อน้ำพุธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น เกิดจาก ปฏิกริยาใต้พื้นดินคือความร้อนจากเหล็กออกไซด์กับแมกนีเซียมรวมกันจนปะทุออกมาเกิดเป็นโคลนสีแดงทำให้น้ำในบ่อก็เป็นสีแดงไปด้วย หรือที่เรียกกันว่าบ่อเลือดนั่นเอง  จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล (Yufuin Floral Village) ตั้งอยู่ที่เมืองยูฟุอิน ในจังหวัดโออิตะ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมากๆ แห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะที่นี่นั้นบอกเลยว่าฮอตฮิตติดลมบนจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเมืองยูฟุอินที่แขกไปใครมาต้องแวะมาปักหมุดให้ได้ โดยหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัลแห่งนี้จะเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด เหมาะสุดๆสำหรับเดินชมชิลๆ ภายในนั่นมีทั้งร้านอาหารบรรยากาศเก๋ๆและร้านขายของที่ระลึกที่มีความแฮนด์เมดไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็ต้องเดินไปสุดทางของย่านร้านค้าต่างๆ ซึ่งก็จะพบกับทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลัง

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเซตอาหารญี่ปุ่น

พาท่านชม ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ (Kusasenri) ตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกับปากปล่องภูเขาไฟนาคาดาเกะ และภูเขา ไฟอะโซะ (Aso Mount) ในจังหวัดคุมาโมโต้ บอกเลยว่าวิวของที่นี่สวยมาก ซึ่งทุ่งหญ้าแห่งนี้จะมีลักษณะกว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยหญ้า ตรงกลางทุ่งแห่งนี้มีบึงน้ำขนาดใหญ่ 2 บึง ตั้งอยู่ไม่ไกลกันมากนัก  ความพิเศษของที่นี่ก็คงเป็นการที่สามารถมองเห็นปล่องภูเขาไฟในระยะไกลที่เห็นชัดมาก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ แหล่งช้อปปิ้งโจไซเอ็น ถือว่าเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ชื่อดังของเมืองคุมาโมโตะ พื้นที่นี้มีการจำลองบรรยากาศชุมชนรอบปราสาทในช่วงศตวรรษที่ 17 ถูกออกแบบและตกแต่งสไตล์ย้อนยุคเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเมืองโบราณและดูกลมกลืนไปกับปราสาทคุมาโมโตะ เป็นการรวบรวม ร้านเก่าแก่และมีชื่อเสียงจำนวนมาก อย่าง ร้านที่เด่นๆก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึก และร้านขายขนมขึ้นชื่อของเมืองคุมาโมโต้ และยังมีร้านขายผลิตภัณฑ์อาหารดั้งเดิมของคุมาโมโตะด้วย ของขึ้นชื่อ 3 อย่างของคุมาโมโตะ ได้แก่ ซาชิมิเนื้อม้า (บาซาชิ), รากบัวทอดยัดไส้มัสตาร์ด (คาราชิเร็งกง) และดังโงะไส้มันเทศ (อิคินาริดังโงะ) นอกจากนี้ยังมีสินค้าจำกัดตามฤดูกาลนำท่านเดินทางสู่ AEON MALL เชิญท่านเพลิดเพลินกับอิสระช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้า

เย็น   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน

ที่พัก KUMAMOTO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ปราสาทคุมาโมโตะ - ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ - โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต

เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

เดินทาทางต่อไปยัง ปราสาทคุมาโมโตะ (ชมบริเวณด้านนอก) นับเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของ เมืองคุมาโมโต้เลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามในญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิกทางสถาปัตยกรรม อันล้ำเลิศในสมัยนั้นในปีค.ศ. 1607 สิ่งที่ทำให้ปราสาทแห่งนี้โด่งดังมากๆก็น่าจากความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายและครบถ้วนของอาคารในพื้นที่ของปราสาท มันประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างและอาคารหลายหลัง เช่น หอปราการปราสาทเล็กใหญ่กับคลังแสง ป้อมธนูที่มีบทบาทในการตอบโต้เมื่อถูกศัตรูรุกรานโจมตี วังที่ประทับ ฯลฯ ปราสาทแห่งนี้ยังเป็นปราสาทที่มิยาโมโตะ มุซาชิ ได้อยู่อาศัยในช่วงบั้นปลายชีวิตอีกด้วย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU BUFFET

นำท่านเดินทางชม ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ของเมืองซากะ ที่มีอายุหลายร้อยปี โดยศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ทำให้มีผู้คนจำนวนมากมักจะนิยมมาสักการะขอพรเพื่อให้ทั้งการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรและธุรกิจต่างให้มีความสำเร็จแถมที่นี่ยังถือเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆของเมืองนี้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ยามที่ดอกซากุระบานสะพรั่ง และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงที่บอกเลยว่าสวยตะลึง มีอีกจุดที่เมื่อมาแล้วต้องไปเช็กอินก็ตรงส่วนหน้าศาลเจ้าก็ยังมีสะพานสีแดงคู่กับแม่น้ำสายเล็กๆเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงาม ศาลเจ้ายูโทคุอินารินั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี ค.ศ. 1688 ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่ยู่ศาสนาพุทธนิกายชินโต ศาลเจ้าแห่งนี่ได้เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะอีกต่างหาก จึงเรียกว่าเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญของเมืองและมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแห่งหนึ่งในระดับภูมิภาค นำท่านเดินทางไปยัง โทซุพรีเมียมเอ้าท์เล็ต ตั้งอยู่ที่เมืองซากะ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ อีกแห่งนึงของคิวชู ให้ทุกท่านช้อปปิ้งกันได้อย่างสะดวกสบาย โดยเอ้าท์เล็ตแห่งนี้มีสินค้าจะมีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ระดับพรีเมียมจนไปถึงทั่วๆไป ซึ่งจะมีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน ให้เลือกช็อปกันแบบจุใจ พร้อมโปรโมชั่นเด่นๆ ตลอดทั้งปี มีครบทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆ อีกมากมาย

เย็น   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน

ที่พัก FUKUOKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
ตลาดเช้า โยบุโกะ - ปราสาทคาระสึ - คาแนลซิตี้ - กันดั้มแห่งฟุกุโอกะ ลาลาพอท - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน

เช้า   รับประทานอาหาร ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านไปชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าโยบุโกะ ตั้งอยู่ในเมืองท่าโยบุโกะ เป็น 1 ใน 3 ตลาด ตอนเช้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความยาวประมาณ 200 เมตร ตลาดแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อประมาณยุค Taisho ภายในตลาดมีร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสลับกันกว่า 50 ร้าน ล้วนเป็นชาวเมือง ชาวประมง ที่จะนำ ผัก ผลไม้ท้องถิ่นสด ๆ มาวางขาย อีกทั้งอาหารแห้งหรืออาหารแปรรูปก็มีให้เลือกช็อปเลือกชิมได้ตลอดทาง และแน่นอนต้องมีอาหารทะเลสด ๆ จับโดยชาวประมงแท้ ๆ จากทะเลที่อยู่ห่างตลาดเพียงไม่กี่ก้าว จึงทำให้อาหารทะเลของที่นี่มีราคาที่ย่อมเยาว์ ความพิเศษของการมาเดินตลาดท้องถิ่น ก็คือการได้ช็อปของฝากของที่ถูกและดี ของที่ขายดีที่สุดที่นี่ก็คือ ปลาหมึกใส เดินทางต่อไปยัง ปราสาทคาระสึ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองคาระสึ จังหวัดซากะ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1602 และก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 1609 โดยท่านเทราซาวะ ฮิโรทะกะ ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองคะระสึ ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับอ่าวคาระสึ จึงทำให้นอกจากเราจะได้ชม สถาปัตยกรรมที่สวยงามของปราสาทคาระสึแล้ว ที่นี่ยังเป็นอีกจุดที่สามารถชมวิวอ่าวคาระสึไปจนถึงวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองโดยรอบได้อีกด้วย

เที่ยง   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย มีไกด์แนะนำร้านอาหารให้กับทุกท่าน

นำท่านเดินทางสู่ คาแนลซิตี้ฮากาตะ อาณาจักรหรูแห่งการช้อปและความบันเทิงหลายรูปแบบที่รวมไว้ในที่เดียว ทั้งโรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นแท้และแบรนด์ต่างประเทศรวมกว่า 250 ร้าน ส่วนใครช้อปจนตาลายอยากแวะเติมพลัง ก็มีร้านอาหารเปิดบริการหลากหลายประเภท และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium หรือบางคนจะเรียกว่าศูนย์อาหารที่ขายเฉพาะราเมงก็ไม่ว่ากัน ใครชอบร้านไหนเลือกได้ตามสะดวก และเป็นอีกแหล่งที่มีฮากะตะราเมงให้ลองชิมกันด้วย นำท่านเดินทางชม กันดั้มแห่งฟุกุโอกะ ตั้งอยู่หน้าบริเวณห้าง Mitsui Shopping Park  LaLaport Fukuoka กันดั้มตัวที่นี้คือ “RX-93ffν Gundam” ตัวใหม่ที่เบสมาจาก “RX-93ν Gundam” เมื่อพูดถึง ν Gundam ต้องนึกถึง mobile suit ที่อามุโร่ เรย์ประจำการและต่อสู้อย่างดุเดือดกับ “ซาซาบี (Sazabi)” ที่ชาร์ อัสนาเบิลประจำการในภาพยนตร์เรื่อง “Mobile Suit Gundam: Char’s counterattack” ที่ฉายในปี 1988! นอกจากนั้น ผู้ที่ควบคุมงานก็คือผู้กำกับโทมิโนะ โยชิยูกิ บิดาที่ให้กำเนิดกันดั้มซีรี่ส์อีกด้วย นำท่านไปยัง ศูนย์ช้อปปิ้งสินค้า DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าปลอดภาษีจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ย่านช้อปปิ้งเทนจิน (Tenjin ward) หรือ จะเรียกอีกอย่างว่า “Downtown Area ของเมือง ฟูกุโอกะ” ก็ได้ซึ่งย่านแห่งนี้ จะเรียกว่าเป็นย่านที่ปรียบเสมือนหัวใจของเมือง แถมยังถือว่าเป็นย่านที่มีความสำคัญมากๆ ของเกาะคิวชูเลยทีเดียว ย่านนี้มีให้เลือกเดินชิลกันแบบจุใจสุดๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆ ที่เรียงรายอยู่เต็มสองข้างฝั่งถนน ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมายสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายชนิดตั้งแต่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนมด์หนังสือ เครื่องสำอางต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย

วันที่ 6
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ บริการอาหารเช้าทุกท่านแบบ SET BOX

08.55   ออกเดินทาง โดยสายการบิน Vietjetเที่ยวบินที่ VZ 811 (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.35   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ