• เบตง เมืองน่ารักปลายด้ามขวานไทย
 • Sky Walk อัยเยอร์เวง จุดชมวิวทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นยอดฮิต
 • ชิมวุ้นดำเบตง
 • เช็คอิน หอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์เบตง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 • สวนหมื่นบุปผา สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง
 • อุโมงค์ปิยะมิตร ความพิศวงของอุโมงค์คนขุดใต้ภูเขา
 • วัดช้างให้ เล่าขานตำนานองค์หลวงปู่ทวด
 • Penang Bridge สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • เพลินกับศิลปะระดับโลกใน ย่าน Penang art street
ทัวร์เบตง ปีนัง
รหัส 018-1418
วันที่เดินทาง
ก.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – วัดช้างให้ – เขื่อนบางลาง – สะพานแตปูซู – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำพุร้อนเบตง – สวนหมื่นบุปผา – ป้าย OK BETONG – หอนาฬิกาเมืองเบตง – ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

04.00 น.   คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ (กรุณานำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก

06.00 น.   เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD70

07.25 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ จ.ปัตตานี บริการอาหารเช้า (1) ข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ บนรถตู้ (ระยะทาง 116 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย (ระยะทาง 33 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40นาที)

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร จ.ยะลา

บ่าย   จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.เบตง เส้นทางโค้งที่มีความสวยงามตลอดสองข้างทาง (ระยะทาง 147 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 นาที ) แวะชม “สะพานโต๊ะกูแซ” หรือที่เรียกว่า “สะพานเขื่อนบางลาง” บริเวณบ้านคอกช้างกับบ้านกระป๋อง ต.แม่หวาด อ.ธารโต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา-เบตง เขื่อนบางลางเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานีตามแผนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกทางภาคใต้ ระยะทาง 96 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 นาที (จากวัดช้างให้ ถึงสะพาน) นำท่านชม สะพานแตปูซู สะพานแขวนไม้ข้ามแม่น้ำปัตตานี ที่ชาวบ้านบริเวณนี้ยังคงใช้สัญจรไปมาตามปกติ เดินชมวิวริมแม่น้ำปัตตานี้ ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความสดชื่นเบาๆ เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง แต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังมี ต้นไทรพันปี มีความสวยงามแปลกตา มีโพรงขนาดใหญ่จำนวน 2 โพรง ให้เดินเข้าไปได้ชม สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร ซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง แวะลิ้มชิมรส วุ้นดำ ของดีคู่ เบตง ที่ใครไปใครมาต้องติดไม้ติดมือเป็นของฝาก ด้วยกรรมวิธีที่เป็นแบบโบราณแท้ๆ เช่นการใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการเคี่ยว และวัตถุดิบต่างๆที่นำมาจากแหล่งคุณภาพ ทำให้วุ้นดำ หรือ ที่เรียกกันง่ายๆว่า เฉาก๊วย ของที่นี่ แตกต่างจากที่อื่นๆ และถูกอกถูกใจ นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แวะถ่ายรูป ป้าย OK BETONG จุดสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณว่าเราได้เหยียบแผ่นดินเบตงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ ป้ายโอเคเบตงนั่นเอง ไปถ่ายรูปเช็คอินอวดเพื่อนๆ ในโซเชี่ยลกันที่ป้ายเบตงก่อนจะเดินทางต่อ เดินทางถึงตัวเมืองเบตง เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม อ.เบตง ตามอัธยาศัย

18.30น.   บริการอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร อ.เบตง
หลังอาหารนำท่านแวะชมสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์ทางการท่องเที่ยวตั้งอยู่เป็นไฮไลท์ในตัวเมืองเบตงเชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ หอนาฬิกาเมืองเบตง สัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมืองสร้างจากหินอ่อนสีขาวนวลจากเมืองยะลา ชม ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งก็ตั้งอยู่บริเวณแยกหอนาฬิกาตั้งแต่ปี พ.ศ.2482 ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนที่เป็นตัวตู้ไม่รวมฐานมีเส้นรอบวง 140 ซม. และสูง 290 ซม. ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เบตงมีเสน่ห์ต่างจากเมืองอื่นๆ อุโมงค์นี้เปิดใช้เมื่อ 1 ม.ค. 2544 สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการจราจรระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ขุดโค้งทอดยาวประมาณ 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร มีทางเดินทางอยู่ภายใน ดูดีมีเสน่ห์กว่าอุโมงค์สมัยใหม่

21.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
Sky Walk อัยเยอร์เวง – วัดพุทธาธิวาส – สตรีทอาร์ต – ป้ายใต้สุดสยามที่เบตง – สะพานปีนัง – หมู่บ้านประมง CHEW JETTY

04.30 น.   ตื่นแต่เช้า เดินทางสู่ Sky Walk อัยเยอร์เวง เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น และ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงที่เดินทางสะดวกรถขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี อยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตง ประมาณ 40 กิโลเมตร ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม (กรณีที่ Sky Walk ปิด นำท่านชมความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้า ที่จุดชมวิวเดิมทดแทน)

07.30 น.   บริการอาหารเช้า (4) ณ ร้านอาหาร

09.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ “วัดพุทธาธิวาส” เดิมชื่อ“วัดเบตง” เป็นวัดที่มีชัยภูมิดีมากตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเบตงเชิญท่านสักการะ พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ที่หมายถึง การประกาศธรรมของพระพุทธเจ้า ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร ภายในเจดีย์ชั้นบนสุดบรรจุ พระบรสารีริกธาตุ และมีพระพุทธธรรมประกาศเป็นพระประทาน มีรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้นล่างสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปปีหลวง ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จากเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของวัดและเมืองเบตงอีกมุมหนึ่งได้สวยงาม ชม สตรีทอาร์ต ภาพสตรีทอาร์ต ชมวีถีชีวิตของผู้คน อาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามกลางหุบเขาจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ปีนัง เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง เข้าสู่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเปิงกาลันฮูลู ประเทศมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยามที่เบตง ไว้เป็นที่ระลึก หลักเขตป้ายใต้สุดสยาม ตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนสุขยางค์ ตามทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ทาง (ระยะทาง 112 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30นาที )

12.30 น.   บริการอาหารกลางวัน (5) ร้านอาหาร ณ เมืองปีนัง

บ่าย   นำท่านเดินทางข้าม สะพานปีนัง ( Penang Bridge ) ที่เชื่อมแผ่นดินทั้งสองส่วนเข้าหากันด้วยระยะทางยาวกว่า 13.5 กิโลเมตรไปขึ้นฝั่งที่เมืองไปร์ ให้เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำท่านชมอาคารบ้านเรือนของชาวปีนังซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับชาติตะวันตก เกาะปีนังจึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี จึงได้ขนานนามให้เป็น “ ไข่มุกแห่งตะวันออก ” นำท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพมุมสวยๆและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเมืองปีนัง ณ หมู่บ้านประมง CHEW JETTY เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ยื่นออกไปในทะเล พร้อมสัมผัสกับไออุ่นของทะเล

18.00 น.  บริการอาหารค่ำ (6) ณ ภัตตาคาร

20.00 น.   นำท่านเช็คอินโรงแรมที่พักใจกลางเกาะปีนัง พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3
Penang art street – วัดไทย – วัดพม่า – ช้อปปิ้ง – ด่านสะเดา – สนามบินหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.   นำท่านนำท่านเที่ยวชม “ปีนัง สตรีท อาร์ท”ชมภาพวาด 3 มิติ (3D) ซึ่งสามารถพบเห็นภาพวาดต่างๆได้ตามกำแพงข้างถนน ผนังบ้านและตึก ประตู หน้าต่าง และอื่นๆ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอิริยาบถต่างๆของเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพเด็กปั่นจักรยาน ภาพเด็กผู้หญิงกำลังผลักดันตัวเองขึ้นไปบนหน้าต่างสองบาน ภาพเด็กกำลังปีนเก้าอี้เพื่อหยิบสิ่งของ และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก พร้อมถ่ายภาพเป็นความทรงจำและเป็นที่ระลึก  ได้เวลานำท่านเข้าชมสถาปัตยกรรมอันงดงามระหว่างสองประเทศ “วัดไชยมังคลาราม” (วัดไทย) เป็นวัดเก่าแก่อายุ 161 ปี ถึง พ.ศ. 2549 มีพระนอนที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย มีความยาว 108 ฟุต และ “วัดธรรมิการาม” (วัดพม่า) มีพระพุทธรูปยืนสลักจากหยกสีขาว พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมือง Local Product อาทิเช่น บักกุ๊ดเต๋ ขนมเปี้ยะ ช็อกโกแเลต เป็นต้น

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (8) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเที่ยง นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา

15.00 น.   เพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี นานาชนิด ณ.ห้างปลอดภาษี ZONE DUTYFREE

16.00 น.   นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านจังโหลน อ. สะเดา จังหวัดสงขลา เดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.หาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

18.20 น.   เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 507

19.45 น.   ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี
 • เสียชีวิต (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณี
 • เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (ในกรณีเด็กทารกแรกเกิด ถึง สองปี
 • ไม่ได้รับการคุ้มครอง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมค่าเช้าชมอุทยานสำหรับต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าซักรีดค่า โทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7%และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

เอกสารที่ต้องเตรียม           

–  พาสปอร์ต ที่เหลืออายุใช้งาน 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันเดินทาง
– ใบฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป (ดาวโหลดจากหมอพร้อมมาได้)
– ผลตรวจ ATK ที่มีใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาล
– กรณีคนที่ติดโควิดมาแล้ว 1 เดือนถือว่าเป็นคนไข้เก่า เดินทางได้ แต่ถ้าติดโควิด มากกว่า 1 เดือน ถือว่าเป็นคนไข้ใหม่ และติดอีกรอบไม่      อนุญาตให้เดินทางกับคณะเด็ดขาด

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

           ยาประจำตัว,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชุดว่ายน้ำ,ชุดเล่นน้ำ  กางเกงขาสั้น   รองเท้าที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ :

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19

 1. ผู้ร่วมเดินทาง ต้องใส่หน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น รถทุกครั้ง ทางบริษัทฯ จะมีมาตรการวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮล์
 3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
 4. มาตราการเว้นระยะห่างที่นั่งบนรถโค้ช / รถตู้
 5. ไกด์และพนักงานขับรถ ได้รับการฉีดวัคซีน และมีการตรวจ Covid แล้ว
 6.  ขออนุญาตสงวนสิทธิ์รับลูกทัวร์ที่ฉีดวัคซีน AZ 2 เข็ม / Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม หรือในกรณีที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อนการเดินทาง จึงจะสามารถเดินทางได้

 

ช่วงเดินทาง
02/09/2022 04/09/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
10,900.- บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตง ปีนัง
เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
*** ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 10,900.- ***
*** เด็กอายุ 3 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ (ไม่มีเตียงเสริม) 9,300.- ***
*** พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,800.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • Thai Airways (TG)
  • มิ.ย.65 - ต.ค.65
  • 10 วัน 7 คืน
  เริ่มต้น 142,900 บาท
  • Air Asia (FD)
  • ก.ค.65 - ธ.ค.65
  • 4 วัน 3 คืน
  เริ่มต้น 17,999 บาท
  • VietJet Air
  • มิ.ย.65 - ต.ค.65
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 11,999 บาท