• เยี่ยมชม เกาะนามิ WINTER LOVE SONG  สะพานกระจก โซยังกัง SKY WALK  พระราชวังเคียงบ็อค
 • ชมความงาม ป้อมฮวาซอง มรดกโลก  สวนสนุกใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ EVERLAND  
 • สัมผัส หอคอยโซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์)  เยี่ยมชมคลองชองเกชอน จัตุรัสควังฮวามุน
 • ช้อปปิ้งย่านดัง ทงแทมุน เมียงดง ฮงแด
ทัวร์เกาหลี
รหัส 050-1400
วันที่เดินทาง
ก.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
35,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – เกาหลีใต้

21.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K

สายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ OZ  ลงประตูทางเข้าหมายเลข 5-6 โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
เกาะนามิ WINTER LOVE SONG – สะพานโซยังกัง SOYANGGANG SKY WALK

01.10 น. บินลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ สายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ OZ เที่ยวบินที่ OZ742 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

09.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ยอดฮิตตลอดกาลที่ไม่ว่าใครก็ต้องไปเยือนทุกครั้งที่ไปเที่ยวเกาหลี เพราะนอกจากจะอยู่ ใกล้โซล แล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำ WINTER SONATA ซีรีส์เกาหลีสุดคลาสสิกชื่อดังอีกด้วย และด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก บวกกับเสน่ห์ของธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดูจึงทำให้ที่นี่เป็นพิกัดที่ไปกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เมนู DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย

หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชม โซยังกัง สกายวอล์ค สะพานกระจกใสที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็นทะเลสาบได้อย่างชัดเจน 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เมนู บุลโกกิ  เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม  เวลาทาน นำมาย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเครื่องเคียงต่าง ๆ ประจำวันคู่โต๊ะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE     

วันที่ 3
ป้อมฮวาซอง มรดกโลก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟต์) – ทงแดมุนดีไซน์ พลาซ่า - ร้านเครื่องสำอางค์ COSMETIC CENTER

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม       

นำท่านเดินทางเยี่ยมชม ป้อมฮวาซอง ชมความงามโดยรอบของป้อมฮวาซอง ช่วงกลางคืนป้อมนี้ตั้งอยู่ล้อมรอบบริเวณเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร สร้างขึ้นด้วยหินและอิฐเผาใช้เวลาสร้างสองปี เป็นช่วงการปกครองของกษัตริย์จองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่ง ราชวงศ์โชซอน เพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสำนักและถูกขังจนสิ้นพระชนม์ ป้อมนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแห่งยุคของจักรวรรดิโชซอน ปัจจุบันป้อมฮวาซอง ได้รับการสถาปนาจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก เมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2540

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันกับบัตรFREE PASS ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง พบกับเครื่องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:  สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ)

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน ให้ท่านสนุกสนานภายในสวนสนุกได้อย่างเต็มที่ 

นำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีดัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล นำท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์โซลทาวเวอร์)

นำท่านชื่นชมความยิ่งใหญ่อลังการของอาคารรูปแบบดีไซน์ทันสมัยแห่งใหม่ล่าสุดของกรุงโซลDONGDAEMUNDESIGN PLAZA & PARK ที่นี่เป็นพื้นที่สำหรับคนรักงานดีไซน์ เพิ่งเปิดตัวในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ถูกสร้างขึ้นแทนสนามเบสบอลและสนามซอคเกอร์เดิมใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมดรวม 7 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อก้องโลก ชาวอิรัก-อังกฤษ ชื่อ ซาฮา ฮาดิด (ZAHAHADID) ผู้ฝากผลงานระดับบิ๊กโปรเจคต์มากมาย อย่าง ZAHAHADID  ด้านการดีไซน์นั้นจะเน้นความทันสมัยที่ไร้พรมแดนกับธรรมชาติ จึงได้สร้างเป็น 2 ส่วน คือส่วนพลาซ่า (DESIGN PLAZA) และส่วนพาร์ค (DESIGN PARK)ไว้ด้วยกัน ด้วยมุ่งหวังให้เป็นที่สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ ควบคู่ไปกับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเกาหลี  ในส่วนของ ดีไซน์พลาซ่า (DESIGN PLAZA)จะมีทั้งหมด 5 ฮอลล์ ซึ่งประกอบไปด้วย 15 ห้องจัดแสดง ใช้สำหรับจัดงานประชุม คอนเสิร์ต งานแฟชั่นโชว์ งานเทศกาลภาพยนตร์ การแสดงศิลปะและงานออกแบบ รวมไปถึงงานแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด อยู่ด้านในของพลาซ่าด้วย ส่วนของ ดีไซน์พาร์ค (DESIGN PARK)จะประกอบไปด้วยสวนสไตล์เกาหลีที่ประกอบด้วยสระน้ำ ดอกบัว เป็นต้น และนอกจากนั้นที่นี่ยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของฉากในซีรี่ย์เรื่อง โทเมเนเจอร์ อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เก็บรูปภาพอันแสนประทับใจตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านเครื่องสำอาง COSMETIC CENTER ช้อปปิ้งเครื่องสำอางยอดนิยม เช่น โบท็อกเกาหลีชื่อดัง , SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER DROP (ครีมน้ำแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี  ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เมนู B.B.Q. BUBFFET บุฟเฟ่ต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรร หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ตักรับประทานแบบไม่อั้นทานจนอิ่มพร้อมเครื่องเคียงผักสด กิมจิ และ อื่น ๆ อีกมากมาย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE     

วันที่ 4
ศูนย์โสม – RED RINE – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – จัตุรัสกวางฮวามุน – คลองชองเกชอน – DUTY FREE – เมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม       

นำท่านสู่  ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า นำท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย

นำท่านย้อนรอยละครเรื่อง PRINCESS HOURSหรือเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาที่ พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่ง เป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่ง นี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลา กลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เมนู SAMGYETANG หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววัง บำรุงสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อร้อนๆ ภายในตัวไก่ยัดไส้ด้วยข้าว และสมุนไพรต่างๆ  เช่นเม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ พร้อมเครื่องเคียงพิเศษ กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) เส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อม อินซัมจูหรือเหล้าดองโสม

นำท่านเยี่ยมชม จตุรัสควังฮวามุน (GWANGHWAMUN SQUARE) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บนถนนเซจง (SEJONG) เป็นศูนย์กลางของกรุงโซลตลอดระยะเวลา 600 ปีที่ผ่านมา ด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่า 20,000 ตารางเมตร มีการปรับปรุงสภาพตั้งแต่ปี 2009 จนกลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถชมความมีชีวิตชีวาของกรุงโซล พร้อมเก็บภาพสวยๆ ของพื้นหลังที่เป็น ประตูควังฮวามุน ประตูทางเข้าของพระราชวังคยองบกกุง, บริเวณอนุสาวรีย์ ตึก และอาคารที่อยู่บริเวณโดยรอบ นำท่านสู่ คลองชองเกชอน คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงในปัจจุบันมีการพัฒนาและบูรณะคลองขึ้นมาใหม่ มีความยาวกว่า 6 กม.เป็นสถานให้คนได้เข้ามาพักผ่อน โดยจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ งานแสดงศิลปะต่าง งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้   พบกับเรื่องราวความมหัศจรรย์ของคลองชองเกชอนแห่งนี้

นำท่านช้อปปิ้งปลอดภาษี DUTY  FREE ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ ทั้งเครื่องสำอางค์, น้ำหอม, กระเป๋า, สินค้าแฟชั่นต่างๆ เช่น CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, HERMES ไม่ได้มีแค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มีให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กัน ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยี่ห้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยด้วย หากจะเข้าไปช้อปปิ้งกันที่ห้างแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตั๋วเครื่องบินไปด้วยเพราะจะต้องใช้ในการซื้อ

นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ  ย่านเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่น ของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อ หาสินค้า ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

เมนู บิบิมบับ เป็นเมนู ข้าวยำเกาหลี ที่โปะ TOPPING ด้วยเครื่องมากมาย ราดด้วยซอสโคชูจัง คลุกกับข้าวสวยในถ้วยหินร้อนๆ          

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE     

วันที่ 5
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – ช้อปปิ้งฮงแด – สนามบินอินชอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม       

นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา

นำท่านช้อปปิ้ง ฮงแด (HONGDAE) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปี ที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เมนู จิมดัก ลักษณะเป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผักในน้ำพะโล้ รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ

นำท่านสู่สนามบินอินชอน

19.30 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ OZ741

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

23.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 1. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 3. ค่าที่พักระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 1. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก.
 4. ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 5. K-ETA (ELECTRONIC TRAVEL AUTHORIZATION)
 6. ค่าประกันโควิท(ตามเงื่อนไขประกัน) และประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

– การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท

–   การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000  บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทั้งทริป(ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 23 กก.)
 5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 6. ตรวจ ATK ลูกค้าตรวจเองที่ไทย
 7. หลังไปถึงเกาหลีแล้ว 1 วัน ตรวจ RT-PCR ค่ากักตัวกรณีตรวจเจอโควิดและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือในรายการทัวร์

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือชำระทั้งหมด
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง

 การยกเลิก

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นกรณีไป
 2. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน(ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 9. เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบไม่ต้องตรวจPCRและไม่ต้องฉีดวัคซีน

เด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป ต้องมีผลตรวจPCRและผลฉีดกวัคซีน ครบ 2เข็ม สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนเข็ม2 ต้องฉีดมาแล้วไม่เกิน 180 วัน หรือ 6เดือน

ช่วงเดินทาง
15/07/2022 19/07/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
35,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาหลี เกาหลี อันยอง…. โซล โซล โซล
เดินทาง 15/07/2022 19/07/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  20/07/2022 24/07/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  35,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาหลี เกาหลี อันยอง…. โซล โซล โซล
  เดินทาง 20/07/2022 24/07/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   22/07/2022 26/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   35,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาหลี เกาหลี อันยอง…. โซล โซล โซล
   เดินทาง 22/07/2022 26/07/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    26/07/2022 30/07/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    37,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาหลี เกาหลี อันยอง…. โซล โซล โซล
    เดินทาง 26/07/2022 30/07/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • Air Asia (FD)
     • พ.ค.65 - ส.ค.65
     • 4 วัน 3 คืน
     เริ่มต้น 18,888 บาท
     • พค.65 - กย.65
     • 8 วัน 5 คืน
     เริ่มต้น 75,999 บาท
     • Air Asia (FD)
     • มิ.ย.65 - ก.ค.65
     • 3 วัน 2 คืน
     เริ่มต้น 12,999 บาท