• สุดมันกับสวนสนุก Lotte World ตั๋วแบบไม่จำกัด(รวมค่าบัตรเครื่องเล่น)
 • หมู่บ้านเทพนิยาย Songwol-Dong Fairy Tale Village
 • คล้องกุญแจคู่รักที่ โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์)
 • ช้อปปิ้งตลาดดังแหล่งวัยรุ่น ทั้งเสื้อผ้า อาหาร เครื่องสำอาง ที่ตลาดฮงแด
 • ถ่ายรูปสวยๆที่ มหาวิทยาลัยอีฮวา
ทัวร์เกาหลี
รหัส 061-1368
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ก.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
29,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

21.00 น. : คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 4เคาน์เตอร์ K สายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2
ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง-ตรวจ RT-PCR ที่เกาหลี – หมู่บ้านเทพนิยาย Fairy Tale Village-China Town

01.10 น. : เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน ASIANA AIRLINE เที่ยวบินที่ OZ742 (บินประมาณ 05 – 05.30 ชั่วโมง)

09.50 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)

ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วรับกระเป๋าที่สายพาน
จากนั้นพาท่านไปตรวจ
RT-PCRT ที่จองไว้แล้วเดินออกทางประตู 8 จะมีเคาน์เตอร์สำหรับตรวจรอผลตรวจประมาณ 1 ชม.แล้วออกจากสนามบินได้ค่ะ (หลังจากลงเครื่องและทำการตรวจ PCR ใช้เวลาประมาณ 2-2.30 ชม.)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)บริการ OSAM หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ำคลุกคลิกเนื้อหมูและปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยการนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส

จากนั้นทำท่านเดินทางต่อไปที่ หมู่บ้านเทพนิยาย Fairy Tale Village  หมู่บ้านฝรั่งเศสที่เต็มไปด้วยสีสันลูกกวาด น่ารักมาก น่าถ่ายรูป เดินเล่นชิลๆ มีมุมให้เช็คอินเยอะมาก ใกล้ๆกันจะมี China Town ให้ท่านเดินดูหรือลองชิมอาหารจีนในแถบนั้น เดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) ชาบูชาบู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบูชาบู

ค่ำ : นำท่านสู่ CENTRAL PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
เกาะนามิ- สวนสนุก Lotte World-หอคอยกรุงโซล (N Tower)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

จากนั้นนำท่านสู่เมืองชุนชอน ลงเรือเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที ชมวิว ทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจสุดแสนโรแมนติคเปรียบประหนี่งดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว อิสระตามอัธยาศัย

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) บริการ ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกะหล่ำต้น    กระเทียม ต๊อกหรือข้าวปั้น และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดำคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง

บ่าย : นำท่านไป สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด(Lotte World Adventure)เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่ด้วย การมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงสามารถทำได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศกันเลย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้น ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ พิพิธภัณท์หมู่บ้านโบราณเกาหลี(Traditional Folk Museum) ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย

เย็น : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) บริการ หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี้ เป็น อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย รับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทย

จากนั้นนำท่านสู่ หอคอยกรุงโซลN Tower (ไม่รวมค่าลิฟต์) ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น 1 ใน 18หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุนนอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก

ค่ำ : นำท่านเข้าสู่ที่พัก SKYPARK MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4
ศูนย์โสมรัฐบาล-บลูเฮาส์–ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปที่พระราชวังเคียงบ๊อค –DUTY FREE-ช้อปปิ้งตลาดฮงแด

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั้นชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง (ให้เวลาท่านเช่าชุดฮันบกสวยๆหน้าพระราชวังและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ราคาเช่าชุดไม่รวมในค่าทัวร์)      

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้าเครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 7)บริการท่านด้วย เมนู Samgyetang หรือเมนูไก่ตุ๋นโสมอาหารในวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ

เย็น : อิสระอาหารค่ำ ที่ตลาดฮงแด** มีอาหารให้เลือกทานหลากหลายอย่าง ทั้งปิ้งย่าง ชาบู ต๊อกป๊อกกี่ ไก่ทอดขนมทานเล่น Street food เลือกทานตามอัธยาศัย หลังทานอาหารเย็น อิสระช้อปปิ้ง ย่านฮงแด HONGDAE อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปด้วยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที่สามารถเดิน ช้อปปิ้งในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสต้าตัวจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ chic สุดในโซล

ค่ำ : นำท่านเข้าสู่ที่พัก SKYPARK MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5
ทำคิมบับ– ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

จากนั้นนำท่าน เรียนร็วิธีการทำคิมบับ(ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทานโดยการนำข้าวสุกและส่วนผสมอื่นๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม เป็นต้น แล้วแต่วัตถุดิบที่ท่านสะดวก วางแผ่บนแผ่นสาหร่ายแล้วม้วนเป็นแท่งยาวๆ จากนั้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหว่างการปิกนิก หรืองานกิจกรรมกลางแจ้ง หรือรับประทานเป็นอาหารกลางวันเบาๆ โดยเสิร์ฟกับหัวไชเท้าดองและกิมจิ นอกจากนี้คิมบับยังเป็นอาหารนำกลับบ้านที่เป็นที่นิยมทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) เมนูจิมดัก เป็นไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมากมายเสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอีฮวา มหาวิทยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นถนนที่สามารถเดินช้อปปิ้งในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสต้าตัวจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ chic สุดในโซล จากนั้นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บเปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.30 น. : ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ OZ741

23.10 น. : ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท)
  ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินไทย
 • กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท)
 • หลังจากจองภายใน 3 วัน หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนขึ้นไป
 • ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 • ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
ช่วงเดินทาง
22/06/2022 26/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
29,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาหลี นัดบอด At KOREA
เดินทาง 22/06/2022 26/06/2022
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/06/2022 28/06/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  29,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาหลี นัดบอด At KOREA
  เดินทาง 24/06/2022 28/06/2022
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/07/2022 05/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   29,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาหลี นัดบอด At KOREA
   เดินทาง 01/07/2022 05/07/2022
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    03/07/2022 07/07/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    29,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาหลี นัดบอด At KOREA
    เดินทาง 03/07/2022 07/07/2022
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     05/07/2022 09/07/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     29,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เกาหลี นัดบอด At KOREA
     เดินทาง 05/07/2022 09/07/2022
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      11/07/2022 15/07/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      29,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เกาหลี นัดบอด At KOREA
      เดินทาง 11/07/2022 15/07/2022
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       16/07/2022 20/07/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       29,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เกาหลี นัดบอด At KOREA
       เดินทาง 16/07/2022 20/07/2022
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
        • ก.ค.65
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 20,999 บาท
        • มิ.ย.65 - ต.ค.65
        • 4 วัน 3 คืน
        เริ่มต้น 12,888 บาท
        • ต.ค.65
        • 6 วัน 4 คืน
        เริ่มต้น 66,900 บาท
        • Thai Airways (TG)
        • ก.ค.65 - ต.ค.65
        • 10 วัน 7 คืน
        เริ่มต้น 119,000 บาท