• กลาสโกว์ – เอดินเบอระ – แคลตันฮิลล์ – ปราสาทเอดินเบิร์ก
 • เดอร์รี่ – สลีโก้ – มาโย – อุทยานฯ คอนเนมารา – ไคล์มอร์ แอบบีย์ – กัลเวย์
 • เอดินเบอระ – แคร์นไรอัน – High Speed Ferry เบลฟาสต์ – ไททานิก
 • คาร์ริก เฟอกัส – คาร์ริก อะ รีด – บุชมิลล์ – ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site)
 • กัลเวย์ – หน้าผาโมเฮอร์ –บันแรตตี้ คาสเซิล โฟล์คพาร์ค – ลิมเมอริก
 • คิงส์จอห์น คาสเซิล – บลาร์นีย์ คาสเซิล – จุมพิตหินศักดิ์สิทธิ์ – คอร์ก
ทัวร์ยุโรป
รหัส 021-1255
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
115,000 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กลาสโกว์ (สก็อตแลนด์)
22.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airlines เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
วันที่ 2
กลาสโกว์ - เอดินเบอระ – แคลตันฮิลล์ – ปราสาทเอดินเบิร์ก
01.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines โดยเที่ยวบินที่ EK 385 สู่ดูไบ
04.45 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
07.50 น. ออกเดินทางสู่กลาสโกว์ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่  EK 027
12.45 น. ถึงสนามบินกลาสโกว์ (สก็อตแลนด์) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ช รอรับคณะ แล้วเดินทางสู่เมืองเอดินเบอระ อันงามสง่าของประเทศสก็อตแลนด์
  นำท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูงมอง เห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 1300 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้งห้องจัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงครามบันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย นำเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ้นสู่ยอดเขาแคลตัน ที่จะทำให้ท่านประทับใจไปกับเมืองที่ถูกแบ่งเป็นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออน ทำให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ชมถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด ที่ประทับของพระราชินี ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Hotel Edinburgh **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 3
เอดินเบอระ – แคร์นไรอัน – High Speed Ferry เบลฟาสต์ – ไททานิก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่เมืองแคร์นไรอัน (Cairnryan) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ของสก็อตแลนด์ชายฝั่งตะวันออก ที่นิยมในการข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ไอร์แลนด์เหนือ เส้นทางคมนาคมหลักที่สะดวกสบาย และยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
11.30 น. เรือ High Speed Ferry ข้ามสู่เบลฟาสต์ เพียง 2.15 ช.ม. สู่เมืองหลวงที่มากด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาของไอร์แลนด์เหนือ เบลฟาสต์เป็นแหล่งกำเนิดของเรือไททานิค และยังคงมีร่องรอยความเจริญทางอุตสาหกรรมที่ก่อร่างขึ้น อีกทั้งยังได้ซึมซับจนกลายเป็นวัฒนธรรมของเมือง แม้ภาพความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรุนแรงของปี 1970 ถึง 1980 แต่ในปัจจุบันนี้ เมืองนี้เปลี่ยนมุมมองและหันมาส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่สำคัญต่างๆ แสดงความเป็นไอร์แลนด์เหนือได้อย่างสมบูรณ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
13.45 น. ถึงเมืองเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ 1 ใน 4 เมืองปกครองของสหราชอาณาจักร เที่ยวชมเมืองที่มีอุตสาหกรรมการต่อเรือ และท่าเรือขนาดใหญ่ เข้าชมไททานิค เบลฟาสต์ (Belfast Titanic) พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่เป็นอาคาร 6 ชั้น รูปร่างเหมือนหัวเรือลำมหึมา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองในปี ค.ศ. 1912      ไททานิกเป็นเรือเดินสมุทรที่ใหญ่และหรูหราที่สุดในโลกของบริษัทไวท์ สตาร์ ไลน์ ได้ออกเดินทางจากเซาท์แธมตัน ได้ดำดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 100 ปี นิทรรศการบอกเล่าความเป็นมาของเมืองเบลฟาสต์ ตั้งแต่เริ่มมีผู้บุกเบิกเข้ามาอาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้, นำไปชมอาคารสถาปัตยกรรม อาทิ ศาลากลางสไตล์วิคตอเรีย, มหาวิทยาลัยควอเตอร์ (University Quarter) กำแพงสันติภาพ (Peace Wall) และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังของถนน Falls และ Shankill สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ทำให้ท่านได้สัมผัสและเห็นทั้งสองด้านของชีวิตที่ทันสมัยในเบลฟาสต์
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Hotel Belfast City **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 4
คาร์ริก เฟอกัส - คาร์ริก อะ รีด - บุชมิลล์ - ไจแอนท์ คอสต์เวย์ (World Heritage Site) – เดอร์รี่ (ลอนดอนเดอร์รี่)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำท่านเที่ยวชมไอร์แลนด์เหนือ ตามรอยซีรีส์ดังของ HBO เรื่อง “Game of Thrones”  สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติตั้งแต่ถ้ำ ทุ่งหญ้า ภูเขา ซึ่งล้วนแต่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ Game of Thrones ทั้งสิ้น รถโค้ชเลาะเลียบชายฝั่ง Northern Ireland โดยแวะให้ถ่ายรูปกับปราสาท Carrickfergus ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ถือได้ว่าเป็นปราการนอร์มันที่เก่าแก่และดีที่สุดของไอร์แลนด์เหนือ ชมทัศนียภาพชายฝั่งทะเลที่ Carrick-A-Rede ที่มีสะพานเชือก (Rope Bridge) ท้าทายผู้กล้า ท้าความสูง ความเสียว ช่องแคบที่มีความลึก 30 เมตร แวะเมือง Bushmills เมืองนี้มีชื่อเรื่องวิสกี้ โดยมีโรงกลั่นวิสกี้เก่าแก่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1608
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติของเนชั่นแนลทรัสต์ และแหล่งมรดกโลกแห่งที่หนึ่งของไอร์แลนด์ (Giant’s Causeway) คนที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ธรรมชาติอันน่าพิศวงนี้ปรากฏให้เห็นบริเวณชายฝั่งนอร์ธแอนทริมโคสต์ หินราว 40,000 แท่งที่สูงถึง 12 เมตร หินบะซอลหกเหลี่ยมเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงภูเขาไฟระเบิด 60 ล้านปีที่แล้ว เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่สุดของโลก แวะชมวิวที่ปราสาทดูนเลซ เป็นภาพวิวสุดท้ายและ The Dark Hedges อุโมงค์ต้นบีชอันน่าสะพรึงกลัว HBO ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ถ่ายทำ Game of Thrones แล้วเดินทางสู่ลอนดอนเดอรี่ หรือเรียกสั้นๆ ว่า เดอร์รี่ เมืองที่อยู่กลางใจของผู้คนที่รักในศิลปวัฒนธรรม ผู้คนน่ารักและมีเสน่ห์ เป็นเมืองในเส้นทางท่องเที่ยว Wild Atlantic Way เส้นทางเลาะเลียบชายฝั่งทะเลแอตแลนติกเหนือ เดอร์รี่มีจุดเด่นอยู่ที่เมืองเก่าแก่กว่า 400 ปีบนกำแพงโบราณเดอร์รี่ที่ขนานไปกับโบสถ์ St. Columb’s เดอร์รี่เป็นเมืองสุดท้ายของยุโรปที่สร้างกำแพงป้อมปราการล้อมรอบ ทัศนียภาพนอกกำแพงเมืองโบราณ คือเมืองเดอร์รี่ที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นโมเดิรน์ซิตี้ มีความทันสมัยและสวยงามเป็นยิ่งนัก
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก City Hotel Derry **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 5
เดอร์รี่ - สลีโก้ – มาโย - อุทยานฯ คอนเนมารา - ไคล์มอร์ แอบบีย์ - กัลเวย์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางข้ามพรมแดนจากไอร์แลนด์เหนือ สู่ไอร์แลนด์ ผ่านเคาน์ตี้สลีโก้ และเคาน์ตี้มาโย กว่า 800 ปีมาแล้วที่ชาวนอร์มันได้เข้ามาตั้งรกราก เห็นได้จากสิ่งก่อสร้างอาทิ ปราสาท, โบสถ์ ที่ยังหลงเหลือให้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แล้วเข้าสู่เคาน์ตี้กัลเวย์ เขตอุทยานฯ คอนเนมารา ที่มีภาพของท้องทุ่งหญ้าสีทอง มีแนวสันเขาเป็นฉากหลังทอดยาวไปตามสายน้ำที่ไหลเอื่อย จุดหมายปลายทางที่ Kylemore Abbey ที่ซ่อนความงามเอาไว้อย่างเหลือเชื่อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะเข้าชม ไคล์มอร์ แอบบีย์ ศาสนสถานแห่งนี้งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรียน-กอธิค ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่และสวนสวย มิทเชล เฮนรี พ่อค้าผู้ร่ำรวยจากการค้าผ้า มีดำริให้สร้างขึ้นให้เป็นของขวัญแด่ มากาเร็ต เฮนรี ในปี 1867 ก่อนที่จะกลายเป็นวัดของนิกายเบเนดิกต์ทีนในปี 1920 ไคล์มอร์ นับเป็นมรดกตกทอดในด้านสถาปัตยกรรมที่งดงามบนเกาะไอร์แลนด์ ที่ได้รับการอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ไปเยือน
  นำคณะเข้าสู่เมืองกัลเวย์ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ และพลเมืองหนาแน่น เมืองนี้เปรียบเสมือนสีสัน ที่สร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวลุ่มหลง บ้านเรือนสีสะดุดตาริมสองฝั่งแม่น้ำคอร์ริบ ผู้คนชาวเมืองน่ารัก ถนนคนเดิน ผับ บาร์ ก่อนที่จะได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมในปี 2020 อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายภาพสวย ๆ จากหลากหลายมุมมอง
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Harbour Hotel Glaway **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 6
กัลเวย์ – หน้าผาโมเฮอร์ –บันแรตตี้ คาสเซิล โฟล์คพาร์ค – ลิมเมอริก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่หน้าผาโมเฮอร์ (Cliffs of Moher) ในเคาน์ตี้แคลร์ เส้นทางสบายตาผ่านท้องทุ่งชนบท ฟาร์มปศุสัตว์ หมู่บ้านเล็ก ๆ เรียงรายตลอดเส้นทาง และสิ่งก่อสร้างโบราณสถานอายุหลายร้อยปี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย หน้าผาโมเฮอร์ หน้าผามหัศจรรย์บนเส้นทาง Wild Atlantic way และสุดขอบแผ่นดินฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมในปี 2007 ความมหัศจรรย์ของหน้าผาขนาดใหญ่ที่ถูกกัดกร่อนจากทะเลแอตแลนติก จนก่อให้เกิดหน้าผมหลายชั้นเรียงราย และแท่งหินที่มีรูปร่างสะดุดตา บริเวณแห่งนี้เป็นแหล่งนิเวศน์ที่อนุรักษ์ไว้ทั้งพันธุ์สัตว์ทะเล และนกทะเลที่หาชมได้ยาก บนพื้นที่กว่า 1,250 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ขนาดใหญ่ของนกทะเลกว่า 20 สายพันธุ์ ปัจจุบันนกเหล่านี้เป็นสัตว์สงวน อยู่ในความดูแลของกรมสิ่งแวดล้อมคณะ กรรมาธิการสหภาพยุโรป หน้าผาโมเฮอร์นี้มีจุดชมวิวแบบ 360 องศาถึง 3 แพลทฟอร์ม ที่ถ้าทายนักเล่นกล้อง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่นิยมในการถ่ายภาพแบบเคลื่อน ไหว ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไม่เกินกว่าความท้าทายของมนุษย์
  นำคณะเข้าสู่ บันแรตตี้ คาสเซิล 1 ในปราสาทเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลือ และได้รับการอนุรักษ์ซ่อมแซมเป็นอย่างดี ในบริเวณของ บันแรตตี้ คาสเซิล โฟล์คพาร์ค จัดแสดง 2 เรื่องราวต่างยุคสมัย บริเวณส่วนของปราสาทและป้อมปราการ บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ นานา และในส่วนของโฟล์ค พาร์ค ย้อนรำลึกไปในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่บอกเล่าเรื่องราวของชาวไอริช และการดำเนินชีวิตในยุคนั้น รวมไปถึงการเจริญ เติบโตของหมู่บ้านต่างๆ ที่จะทำให้ท่านได้รู้จักชาวไอริชมากขึ้น
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในบันแรตตี้ โฟล์ค พาร์ค ย้อนไปในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 15
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Radisson Blu Hotel & Spa Limmerlick **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 7
คิงส์จอห์น คาสเซิล – บลาร์นีย์ คาสเซิล – จุมพิตหินศักดิ์สิทธิ์ - คอร์ก
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำคณะเที่ยวชมเมืองลิมเมอริก เมืองที่นับได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในไอร์แลนด์ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบการมาของชาวไวกิ้งตั้งแต่ปี 812 เรียกดินแดนนี้ว่า King’s Island เข้าชมเรื่องราวประวัติศาสตร์ในปราสาทกษัตริย์จอห์น สร้างในปี 1212 เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่จัดแสดงทั้งในห้องนิทรรศการ และกลางแจ้ง บอกเล่าเรื่องราวชาวไอริชเดิม หรือเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เกลลิค ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 จนถึงการรุกรานของนอร์แมน สงครามการแบ่งแยกศาสนาระหว่างคาทอลิก และโปรเตนแตนท์ เรื่องราวทั้งหมดจะทำให้เราท่านได้รู้จักชาวไอริชมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานที่ไม่ควรพลาดแก่การมาเยือน โบสถ์เซนต์จอห์นออฟเดอะแบพติสท์ และโบสถ์พระแม่มารีเวอร์จิ้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่เคาน์ตี้คอร์ก ที่ร่ำรวยไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ 1 ในนั้นคือ บลาร์นีย์คาสเซิล ที่มั่นป้อมปราการของแมคคาร์ธีย์สร้างในปี 1446 เรื่องราวการจุมพิตหินศักดิ์สิทธิ์เป็นที่กล่าวขานมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 หากใครได้มีโอกาสจุมพิตแล้ว จะได้รับพรให้เป็นผู้มีวาทะศิลป์เป็นเลิศจนผู้คนหลงใหล เข้าสู่เมืองคอร์ก เมืองสำคัญอันดับหนึ่งของแคว้นมึนสเตอร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นแพรททริคสตรีท ถนนสายสำคัญย่านใจกลางเมือง
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropole Hotel Cork **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 8
คอร์ก – คิลเคนนีย์ – คิลแดร์ เอ๊าท์เล็ท – ดับลิน (เมืองหลวง)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. ออกเดินทางสู่คิลเคนนีย์ เมืองสวยริมฝั่งแม่น้ำนอร์ 1 ใน แม่น้ำ 3 สายที่มีความสำคัญต่อไอร์แลนด์ ชมความสวยงามของอาคารบ้านเรือนแบบสโตนเฮ้าส์ ที่สร้างตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 กลางเมืองเป็นที่ตั้งของ คิลเคนนีย์ คาสเซิล และอุทยานอันร่มรื่น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป หรือ เดินสำรวจสินค้างานฝีมือของชาวไอริชคร๊าฟ แอนด์ ดีไซน์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางต่อสู่คิลแดร์ เอ๊าท์เล็ทเพียงแห่งเดียวบนไอร์แลนด์ กว่า 90 ลักซัวรี่แบรนด์ สินค้าราคาพิเศษกับส่วนลดสูงสุดถึง 60% ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Clayton Hotel Cardiff Lane **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ 9
กรุงดับลิน – ชมเมือง – เดินทางกลับประเทศไทย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำคณะเที่ยวชมกรุงดับลิน เมืองหลวงอันงามสง่า และมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตั้งแต่การเข้ามาครองครองของเผ่าเซลท์ หรือ เคลท์ จนถึงปัจจุบันเป็นเมืองอันทันสมัย ภูมิทัศน์ถูกปรับให้เป็นเมืองที่น่ามาเยือนที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป จุดเริ่มต้นของการเที่ยวชมเมืองเริ่มจาก รูปปั้นมอลลี มาโลน สู่อาคารรัฐสภาที่เก่าแก่ศตวรรษที่ 18 และ ทรินิตี้ คอลเลจ กับห้องสมุดที่ได้รับการยกย่องว่างดงามติดอันดับโลก ครอบคลุมหนังสือกว่า 2 แสนเล่ม, ดับลิน คาสเซิล แสดงถึงความเป็นมหาอำนาจของอังกฤษ และโบสถ์ในยุคกลาง เซนต์แพรคทริค และไครส์เชิร์ช
11.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดับลิน
14.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่  EK 162
วันที่ 10
เดินทางกลับถึงประเทศไทย
00.45 น. ถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
02.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK 384
12.15 น. สายการบิน Emirates Airlines นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ มาตรฐานของสหราชอาณาจักร ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าปราสาทเอดินเบิร์ก / ค่าเรือ High Speed Ferry to Belfast / ค่าธรรมเนียม Titanic Museum ค่าธรรมเนียม Rope Bridge/ ค่าธรรมเนียม Giant’s Causway Translink Bus / ค่าธรรมเนียม Kylemore Abbey / ค่าเข้า King John Castle / ค่าธรรมเนียม Cliff of Mother / ค่าธรรมเนียม Blaney Castle
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละเมือง ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (Standard time) ในกรณีที่ยื่นวีซ่าเร่งด่วน ชำระเพิ่มท่านละ 9,315 บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยไม่เกิน 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • สำหรับสายการบิน Emirates Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่องน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตรวจ PCR / ATK / Lateral flow Test
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามที่รัฐกำหนด
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
**คืนเงินมัดจำ**

(หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
**คืนเงินมัดจำ 50%**
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
**ไม่คืนเงินค่าทัวร์**
 • การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้
 1. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 2. ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบิน
 3. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น

ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้

 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้นี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดยประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป
ช่วงเดินทาง
08/07/2022 17/07/2022
จำนวน
ราคา
115,000 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป Northern Ireland
เดินทาง 08/07/2022 17/07/2022
*** Child 4-11 With Bed 103,500 ***
*** Child 4-6 No Bed 92,000 ***
*** DBL SGL USED 13,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  22/07/2022 31/07/2022
  จำนวน
  ราคา
  115,000 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป Northern Ireland
  เดินทาง 22/07/2022 31/07/2022
  *** Child 4-11 With Bed 103,500 ***
  *** Child 4-6 No Bed 92,000 ***
  *** DBL SGL USED 13,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   05/08/2022 14/08/2022
   จำนวน
   ราคา
   115,000 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป Northern Ireland
   เดินทาง 05/08/2022 14/08/2022
   *** Child 4-11 With Bed 103,500 ***
   *** Child 4-6 No Bed 92,000 ***
   *** DBL SGL USED 13,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    02/09/2022 11/09/2022
    จำนวน
    ราคา
    115,000 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป Northern Ireland
    เดินทาง 02/09/2022 11/09/2022
    *** Child 4-11 With Bed 103,500 ***
    *** Child 4-6 No Bed 92,000 ***
    *** DBL SGL USED 13,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     07/10/2022 16/10/2022
     จำนวน
     ราคา
     115,000 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป Northern Ireland
     เดินทาง 07/10/2022 16/10/2022
     *** Child 4-11 With Bed 103,500 ***
     *** Child 4-6 No Bed 92,000 ***
     *** DBL SGL USED 13,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      21/10/2022 30/10/2022
      จำนวน
      ราคา
      115,000 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป Northern Ireland
      เดินทาง 21/10/2022 30/10/2022
      *** Child 4-11 With Bed 103,500 ***
      *** Child 4-6 No Bed 92,000 ***
      *** DBL SGL USED 13,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ