• อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง-ภูพระ-ภูเรือ – บ้านไฮตาก-ภูฏานเมืองเลย วัดศรีโพธิ์ชัย-วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง 
 • สกายวอล์คเชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน – ตักบาตรข้าวเหนียว–ตลาดเช้าเชียงคาน –ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย
ทัวร์เลย
รหัส 034-1444
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
9,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ–เลย–อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง-ภูพระ-ภูเรือ

05.30 น. : ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ………………….โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

06.00น. : นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเลย บริการอาหารเช้า (แบบกล่อง)จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จังหวัดเพชรบูรณ์

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เคยเป็นสมรภูมิรบ และเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในระหว่างที่มีการสู้รบ ระหว่าง ทหาร กับ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งช่วงนั้น ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ยึดฐานที่มั่น บ้านหมากแข้ง ไว้ได้ และเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินมายัง “บ้านหมากแข้ง” อำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย ทรงเยี่ยมบำรุงขวัญและพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่จะสู้รบกับผู้ก่อการร้ายแต่สงครามนั้นยังไม่สงบลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้รับสั่งให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเยี่ยมและได้บัญชาการบเอง ในวันที่ 5 พ.ย.2519 จากนั้นนำท่านขึ้นรถอีแต๊กขึ้นสู่ ภูพระ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่รวบรวมพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 2.5 เมตร สูง 3 เมตร หนักกว่า 3 ตัน ที่ชำรุดทรุดอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าว มาบูรณปฏิสังขรณ์สร้างใหม่ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในการสู้รบระหว่าง จนท.กับคอมมิวนิสต์ในอดีต ซึ่งพื้นที่บ้านหมากแข้งในอดีต เคยเป็นพื้นที่สีแดง ให้มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สวยงาม ของอำเภอด่านซ้าย จ.เลย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านภูเรือโภชนาร้านอาหารชื่อดังของภูเรือสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

 

วันที่ 2
บ้านไฮตาก-ภูฏานเมืองเลย วัดศรีโพธิ์ชัย-วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง- สกายวอล์คเชียงคาน - ถนนคนเดินเชียงคาน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่บ้านไฮตาก เป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลยค่ะ ห่างจากตัว อ.ภูเรือ ประมาณ 20 กิโลเมตรค่ะ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่ไกลสุดลูกหูลูกตา เป็นจุดชมวิวแห่งหนึ่งของ อ.ภูเรือ ท่านจะสามารถมองเห็น ทะเลหมอก 180 องศา จะเห็นทะเลหมอกเหนือภูหัวฮ่อมอำเภอนาแห้ว ภูผาทั้งอำเภอด่านซ้าย ภูระขวาง บ้านแสงภา อ.นาแห้ว อากาศอุ่นขึ้น แต่ยังหนาวต่อเนื่อง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่บ้านแสงภา วัดศรีโพธิ์ชัย หรือภูฏานเมืองเลย เป็นวัดเก่าแก่อายุมากกว่า 400 ปี เกิดขึ้นพร้อมๆกับการตั้งชุมชนบ้านแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย สร้างมาพร้อมกับ วัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง อำเภอนาแห้ว เมื่อเราเข้าไปในวัดเราจะเห็นอุโบสถตั้งอยู่กลางลานโล่งของวัด แล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมากๆ คล้ายกับที่หลวงพระบาง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านป้าวรรณหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง ให้ท่านได้กราบสักการะ พระพุทธเจ้าไภสัชยาคุรุไวฑฎูรย์ประภา จอมแพทย์(พระกริ่งปวเรศ) ที่งดงาม ขอพรเกี่ยวกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และชมความงดงามของวัด ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร เที่ยวชมถนนคนเดินเชียงคาน ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ที่เต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่ ที่มีทั้งโฮมสเตย์ ร้านอาหาร ร้านค้าเก๋ๆ มากมาย วิถีชีวิตรอยยิ้มที่แสนจะจริงใจ ของผู้คนในเมืองนี้ยังคงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เมืองเชียงคานแตกต่างจากเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก  เชียงคาน ริเวอร์เมาท์เท่น รีสอร์ทหรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ตักบาตรข้าวเหนียว–ตลาดเช้าเชียงคาน –ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย

05.30 น. : ตักบาตรข้าวเหนียวที่ถนนชายโขง ประเพณีของชาวเมืองเชียงคาน (การใส่บาตรข้าวเหนียวจะต้องหยิบข้าวเหนียวขึ้นมา เป็นก้อนเล็กๆ ไม่ต้องปั้น ใส่ลงไปในบาตร การใส่บาตรข้าวเหนียว ชาวเชียงคานจะไม่นิยมใส่อาหารใดๆ และชาวเชียงคานจะไม่นำเงินใส่บาตรพระโดยเด็ดขาด อีก 1 อย่าง อย่าลืมแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยด้วยนะคะ)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก (หรือที่ตลาดเช้าเชียงคาน) หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์คริมแม่น้ำโขง แห่งเมืองเลย ณ สกายวอล์คเชียงคาน หรือ สกายวอล์คภูคกงิ้ว สัมผัสบรรยากาศอันตื่นเต้นบนสกายวอล์คที่มีพื้นทาง เดินเป็นกระจกใสตั้งอยู่บริเวณพระใหญ่ภูคกงิ้ว ซึ่งเป็นแผ่นดินจุดแรกของภาคอีสานที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน บนสกายวอล์คสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์แม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขง ที่กั้นชายแดนไทย-ลาวในบรรยากาศอันน่าตื่นตาตื่นใจ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวันณ เฮือนหลวงพระบาง  พร้อมชมวิวของแม่น้ำโขง

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูป่าเปาะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการ นั่งรถอีแต๊ก ขึ้นสู่ ภูป่าเปาะ (ฟูจิ เมืองเลย) ระยะทางประมาณ 2 กม. จุดท่องเที่ยวบนภูป่าเปาะ จะมีด้วยกันทั้งหมด 4 จุด โดยแต่ละจุดจะสามารถนั่งรถอีแต๊กได้ ยกเว้นจากจุดที่ 3 จะต้องเดินเท้าขึ้นสู่จุดที่ 4 เป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงที่สุด ประมาณ 900 เมตรจากระดับน้ำทะเล และจุดที่ 4 นี้สามารถชมวิวได้ 360 องศา สวยงามมากจริงๆ ให้เวลาท่านได้เที่ยวชมความงามประมาณ 1 ชม. จากนั้นนำท่านขึ้นรถอีแต๊กเพื่อลงจากภูป่าเปาะ และเปลี่ยนกลับรถตู้คันเดิม

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Loei Palace Hotel หรือ เทียบเท่า

วันที่ 4
ภูบ่อบิด – กรุงเทพฯ

05.00 น. : นำท่านขึ้นจุดยอดภูบ่อบิดจะสามารถมองเห็นเมืองเลยได้ทั่วทั้งเมืองเลย ในฤดูหนาว จะเห็นทะเลหมอกอีกด้วย บนภูบ่อบิดจะมีถ้ำพระ (หลวงปู่หลุย จันทสาโร) ไว้ให้ผู้คนได้กราบขอพร และมีจุดนั่งพัก จุดถ่ายรูป นอกจากนี้ภูบ่อบิดยังมีถ้ำลอด ที่สามารถลงมาข้างล่าง โดยปากทางลอดอยู่บนยอดภูและลงมาเป็นทางสั้นๆ โดยก่อนหน้านี้ยังเป็นทางที่ไม่ค่อยมีใครลง เพราะกลัว แต่ปัจจุบันนี้ได้ทำบันไดลงอย่างดีแล้ว ให้ท่านได้เก็บภาพความปรับทับใจ จนสมควรแก่เวลานำท่านกลับที่พัก

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารให้ท่านอิสระพักผ่อน จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

เงื่อนไข
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน (หรือ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่ารถตู้
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันท่องเที่ยว(ประกันอุบัติเหตุ+อาหารเป็นพิษ

หมายเหตรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทน โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน            

การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

 • ค่าทิปไกด์
 • ทิปคนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์
 • ค่าอาหาร
 • เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • อัตราค่าบริการสำหรับ 8 ท่าน เดินทางโดยรถตู้
 • ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 9,500  บาท
 • *ยกเว้นเดินทางช่วงเทศกาล โปรสอบถามราคากับเจ้าหน้าที่นะคะ*
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Airways (TG)
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 30,900 บาท
 • ก.ย.65 - ธ.ค.65
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 75,900 บาท