• ภูทับเบิก – ชมทะเลหมอก ภูทับเบิก  – พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว – ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ เขาค้อ
 • แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) – พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก – จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ – ทุ่งกังหันลม
ทัวร์ภูทับเบิก
รหัส 010-1405
วันที่เดินทาง
ก.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ภูทับเบิก – จ.เพชรบูรณ์

20.30 น.   พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.ดินแดง-วิภาวดี โดยมีคนขับ และไกด์ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

21.00 น.   ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

วันที่ 2
ภูทับเบิก - ชมทะเลหมอก ภูทับเบิก - พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ เขาค้อ - เข้าสู่ที่พัก

05.30 น.   เดินทางถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ นำท่านไปยัง ภูทับเบิก เพื่อชมวิวหมอกยามเช้า ไฮไลท์ของที่นี่คือ ชมวิวทะเลหมอกของช่วงหน้าฝน และทุ่งดอกกระหล่ำที่เขียวขจีนับร้อยๆต้น และที่นี่ยังเป็นที่ตั้งหมู่บ้านที่ชื่อ หมู่บ้านม้งทับเบิก โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร ถือว่าเป็น 1 ใน UNSEEN NATURES AND WONDERS ในจังหวัดเพชรบูรณ์

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (1) แบบ Snack box ของว่าง + น้ำดื่ม
จากนั้นนำท่านแวะร้านกาแฟ พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ จุดชมวิวที่งดงามและน่าประทับใจของเขาค้อ เพราะสามารถมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจน พร้อมมุมสำหรับถ่ายรูปอีกนับไม่ถ้วน อีกทั้งมุมถ่ายรูปสวนดอกไม้สวยๆ แหงนมองฟ้าก็แสนสดใส บอกเลยว่าคุณจะต้องประทับใจจนต้องปักหมุดไว้ว่าต้องมาเที่ยวเพชรบูรณ์ครั้งต่อไปแน่นอน  จากนั้นนำท่านสักการะเจดีย์  พระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ วัดพระธาตุผาแก้ว นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งที่เรียกกันว่า “ผาซ่อนแก้ว” นั้นเนื่องจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขา มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา มีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคลมีความศักดิ์สิทธิ์ นักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะขอพร และถ่ายรูปวิวหมอกสวยๆ

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)

บ่าย   จากนั้นนำท่านแวะไปถ่ายรูป ไฮเดรนเยีย คาเฟ่ เขาค้อ ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายนนี้ ท่านจะได้ถ่ายรูปกับทุ่งดอกซิโลเซีย และดอกมากาเร็ต  อิสระให้ท่านได้ฟินกับการถ่ายรูปกับทุ่งดอกมากาเร็ตสีม่วงนับพันๆต้น นอกจากทุ่งดอกไม้แล้ว ยังมีคาเฟ่ให้เราไปนั่งจิบกาแฟ ชมดอกไม้กันฟินๆ สำหรับโซนที่นั่งจะมีห้องแอร์เย็นๆ หรือจะมานั่งชิลที่เปลตาข่ายเพื่อชมวิวภูเขาและกังหันลมก็ได้ บริเวณดาดฟ้าของร้านก็สามารถขึ้นไปชมวิวและถ่ายรูปได้ ( สำหรับในปีนี้ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย จะเริ่มบานประมาณเดือนตุลาคม )

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงของทุ่งดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ บริษัทฯไม่สามารถกำหนดได้

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก เมนูหมูกระทะ  (3)
เข้าสู่ที่พัก ภูแก้วรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์พาร์ค หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว++

วันที่ 3
เขาค้อ – แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ – ทุ่งกังหันลม – แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แทนรัก ทะเลหมอก หรือชื่อเป็นที่รู้จักกัน คือ บ้านสีส้ม ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งของเขาค้อ แลนด์มาร์คชื่อดังที่เป็นจุดถ่ายรูปวิวทะเลหมอก อีกทั้งมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้น นำท่านเดินทางไปสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)

บ่าย   นำท่านไปแวะถ่ายรูป จุดชมวิวไปรษณีย์เขาค้อ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยอีกจุดหนึ่ง ทะเลหมอกจะมีให้ชมเยอะในช่วงปลายฝนต้นหนาวและฤดูหนาว ยิ่งในวันใดที่มีสภาพอากาศโปร่งท้องฟ้าสดใสแล้ว จะได้เห็นภาพทะเลหมอกสีขาวที่ตัดกับท้องฟ้า ท่านจะได้เห็นภาพความงดงามตามธรรมชาติที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากเขาค้อ  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “ทุ่งกังหันลม” อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเขาค้อที่สวยงาม กังหันลมสูงกว่า 100 เมตร มีทั้งหมด 24 ต้น แลนด์มาร์คอีกแห่งที่ต้องแวะมาเช็คอินให้ได้ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกังหันลมใหญ่ยักษ์ พร้อมชมวิวสวยๆของธรรมชาติ พร้อมสูดอากาศสดชื่นเย็นสบาย จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากเมืองเพชรบูรณ์ ก่อนกลับกรุงเทพฯ

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (6)
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับยัง กรุงเทพฯ ด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

00.00 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • คนขับ พร้อมรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง
 • ไกด์ 1 ท่านดูแลตลอดทริป
 • ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน สำหรับ 2 – 3 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ (6 มื้อ)
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้วดังนี้

ลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีนชนิด AstraZeneca  / Sinovac / MODERNA / Sinopharm / Pfizer

ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด Johnson & Johnson / จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

หรือผู้ได้รับวัคซีนไขว้ตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

** กรณีลูกค้าฉีดวัคซีนไม่ครบโดส 2 เข็ม ต้องมีผลตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมง**

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก

 1. กรุ๊ปการันตีออกที่ 8 ท่านขึ้นไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนเดินทาง
 2. ยกเลิก 25 – 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำรถตู้ VIP, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก , ค่ามัดจำร้านอาหาร และอื่นๆ
 3. ยกเลิก 15 – 24 วันก่อนการเดินทาง ยึดเงินค่าทัวร์ 50% หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำรถตู้ , ค่ามัดจำโรงแรม , ค่ามัดจำร้านอาหาร
 4. ยกเลิก 14 วันก่อนการเดินทาง ยึดเงินค่าทัวร์ 100% เนื่องจากทางเราได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว
 5. การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
 6. กรณีกรุ๊ปปิดการขายแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือ คืนเงินใดๆ แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้

การชำระเงิน

 1. ชำระค่ามัดจำทัวร์ ภายใน 2 วัน นับตั้งแต่วันจอง ท่านละ 5,000.-
 2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ทางเราถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้

หมายเหตุ

 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่านตกทริปท่องเที่ยวท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

 

ช่วงเดินทาง
02/07/2022 04/07/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
เดินทาง 02/07/2022 04/07/2022
*** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 4,999 ***
*** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 4,999 ***
*** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 4,699 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/07/2022 10/07/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  5,599 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
  เดินทาง 08/07/2022 10/07/2022
  *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,599 ***
  *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,599 ***
  *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,299 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09/07/2022 11/07/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   4,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
   เดินทาง 09/07/2022 11/07/2022
   *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 4,999 ***
   *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 4,999 ***
   *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 4,699 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    13/07/2022 15/07/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    5,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
    เดินทาง 13/07/2022 15/07/2022
    *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,999 ***
    *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,999 ***
    *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,699 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     15/07/2022 17/07/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     5,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
     เดินทาง 15/07/2022 17/07/2022
     *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,999 ***
     *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,999 ***
     *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,699 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      22/07/2022 24/07/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      5,599 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
      เดินทาง 22/07/2022 24/07/2022
      *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,599 ***
      *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,599 ***
      *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,299 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       23/07/2022 25/07/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       4,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
       เดินทาง 23/07/2022 25/07/2022
       *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 4,999 ***
       *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 4,999 ***
       *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 4,699 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        28/07/2022 30/07/2022
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        5,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
        เดินทาง 28/07/2022 30/07/2022
        *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,999 ***
        *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,999 ***
        *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,699 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         29/07/2022 31/07/2022
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         5,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
         เดินทาง 29/07/2022 31/07/2022
         *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,999 ***
         *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,999 ***
         *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,699 ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          05/08/2022 06/08/2022
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          5,599 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
          เดินทาง 05/08/2022 06/08/2022
          *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,599 ***
          *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,599 ***
          *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,299 ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           12/08/2022 14/08/2022
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           5,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
           เดินทาง 12/08/2022 14/08/2022
           *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,999 ***
           *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,999 ***
           *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,699 ***
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            13/08/2022 15/08/2022
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            4,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
            เดินทาง 13/08/2022 15/08/2022
            *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 4,999 ***
            *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 4,999 ***
            *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 4,699 ***
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             19/08/2022 21/08/2022
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             5,599 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
             เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
             *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,599 ***
             *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,599 ***
             *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,299 ***
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              26/08/2022 28/08/2022
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              5,599 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
              เดินทาง 26/08/2022 28/08/2022
              *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,599 ***
              *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,599 ***
              *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,299 ***
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               02/09/2022 04/09/2022
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               5,599 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
               เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
               *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,599 ***
               *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,599 ***
               *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,299 ***
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                10/09/2022 12/09/2022
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                4,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
                เดินทาง 10/09/2022 12/09/2022
                *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 4,999 ***
                *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 4,999 ***
                *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 4,699 ***
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 16/09/2022 18/09/2022
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 5,599 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
                 เดินทาง 16/09/2022 18/09/2022
                 *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,599 ***
                 *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,599 ***
                 *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,299 ***
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  24/09/2022 26/09/2022
                  การเดินทาง
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  4,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
                  เดินทาง 24/09/2022 26/09/2022
                  *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 4,999 ***
                  *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 4,999 ***
                  *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 4,699 ***
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   30/09/2022 02/10/2022
                   การเดินทาง
                   รถตู้
                   จำนวน
                   ราคา
                   5,599 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
                   เดินทาง 30/09/2022 02/10/2022
                   *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,599 ***
                   *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,599 ***
                   *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,299 ***
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    01/10/2022 03/10/2022
                    การเดินทาง
                    รถตู้
                    จำนวน
                    ราคา
                    5,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
                    เดินทาง 01/10/2022 03/10/2022
                    *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,999 ***
                    *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,999 ***
                    *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,699 ***
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     02/10/2022 04/10/2022
                     การเดินทาง
                     รถตู้
                     จำนวน
                     ราคา
                     5,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
                     เดินทาง 02/10/2022 04/10/2022
                     *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,999 ***
                     *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,999 ***
                     *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,699 ***
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      13/10/2022 15/10/2022
                      การเดินทาง
                      รถตู้
                      จำนวน
                      ราคา
                      5,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
                      เดินทาง 13/10/2022 15/10/2022
                      *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,999 ***
                      *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,999 ***
                      *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,699 ***
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       22/10/2022 24/10/2022
                       การเดินทาง
                       รถตู้
                       จำนวน
                       ราคา
                       5,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
                       เดินทาง 22/10/2022 24/10/2022
                       *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,999 ***
                       *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,999 ***
                       *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,699 ***
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        21/10/2022 23/10/2022
                        การเดินทาง
                        รถตู้
                        จำนวน
                        ราคา
                        5,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
                        เดินทาง 21/10/2022 23/10/2022
                        *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,999 ***
                        *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,999 ***
                        *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,699 ***
                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         28/10/2022 30/10/2022
                         การเดินทาง
                         รถตู้
                         จำนวน
                         ราคา
                         5,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์ภูทับเบิก เขาค้อ
                         เดินทาง 28/10/2022 30/10/2022
                         *** ผู้ใหญ่ ห้องละ 2 ท่าน 5,999 ***
                         *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง ) 5,999 ***
                         *** ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 9 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง ) 5,699 ***
                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ