• วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – น้ำตกชิไรโตะ – ออนเซน – ปราสาทมัตสีโมโต้ – นั่งกระเช้าชินโฮตากะ –
 • ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซูจิ – ตลาดเช้าทาคายาม่า – โอบาระ ซากุระ & ใบไม้เปลี่ยนสี – หุบเขาโครังเค – งานประดับไฟ NABANANO SATO –
 • วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – RINGKU OUTLET – อิออนมอลล์
ทัวร์เกาหลี
รหัส 057-1204
วันที่เดินทาง
พ.ย.65
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
45,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/06/1.png

วันที่ 2
สนามบินนาริตะ - วัดอาซะกุสะ - โตเกียวสกายทรี - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - น้ำตกชิไรโตะ - ออนเซน

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/06/2.png

วันที่ 3
ปราสาทมัตสีโมโต้ - นั่งกระเช้าชินโฮตากะ - ทาคายาม่าจินยะ - ซันมาชิซูจิ - ออนเซน

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/06/3.png

วันที่ 4
ตลาดเช้าทาคายาม่า - โอบาระ ซากุระ & ใบไม้เปลี่ยนสี - หุบเขาโครังเค - งานประดับไฟ NABANANO SATO

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/06/4.png

วันที่ 5
วัดคิโยมิสึ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - RINGKU OUTLET - อิออนมอลล์

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/06/5.png

วันที่ 6
สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/06/6.png

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/06/8.png

ช่วงเดินทาง
01/11/2022 06/11/2022
จำนวน
ราคา
45,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA SNOW AUTUMN
เดินทาง 01/11/2022 06/11/2022
*** เด็กเสริมเตียง 45,900 ***
*** เด็กไม่เสริมเตียง (2-9) 40,900 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 7,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/11/2022 13/11/2022
  จำนวน
  ราคา
  45,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA SNOW AUTUMN
  เดินทาง 08/11/2022 13/11/2022
  *** เด็กเสริมเตียง 45,900 ***
  *** เด็กไม่เสริมเตียง (2-9) 40,900 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 7,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   15/11/2022 20/11/2022
   จำนวน
   ราคา
   45,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA SNOW AUTUMN
   เดินทาง 15/11/2022 20/11/2022
   *** เด็กเสริมเตียง 45,900 ***
   *** เด็กไม่เสริมเตียง (2-9) 40,900 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 7,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    22/11/2022 27/11/2022
    จำนวน
    ราคา
    45,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA SNOW AUTUMN
    เดินทาง 22/11/2022 27/11/2022
    *** เด็กเสริมเตียง 45,900 ***
    *** เด็กไม่เสริมเตียง (2-9) 40,900 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 7,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ