• ปราสาทโอซาก้า – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเซน
 • เมืองมิเอะ – ศาลเจ้าอิเสะ จิงกุ – หมู่บ้านนินจาอิเสะ – เมะโอโตะ อิวะ (หินแต่งงาน) – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามเมือง
 • ออนเซน – ประภาคารแหลมอิราโกะ – โรงผลิตชากรีนเปีย มากิ
 • โนะฮาระ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – โกเทมบะ เอ้าท์เลต – บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเซน
 • RAINBOW FLOWER FESTIVAL (ตามฤดูกาล) – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 057-1281
วันที่เดินทาง
ก.ค.65
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ

วันที่ 2
ปราสาทโอซาก้า - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเซน

วันที่ 3
เมืองมิเอะ - ศาลเจ้าอิเสะ จิงกุ - หมู่บ้านนินจาอิเสะ - เมะโอโตะ อิวะ (หินแต่งงาน) - นั่งเรือเฟอร์นี่ข้ามเมือง - ออนเซน

วันที่ 4
ประภาคารแหลมอิราโกะ - โรงผลิตชากรีนเปีย มากิ โนะฮาระ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โกเทมบะ เอ้าท์เลต - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเซน

วันที่ 5
RAINBOW FLOWER FESTIVAL (ตามฤดูกาล) - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

วันที่ 6
สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ช่วงเดินทาง
13/07/2022 18/07/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
59,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA MIE SHIZUOKA TOKYO
เดินทาง 13/07/2022 18/07/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  28/07/2022 02/08/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  59,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA MIE SHIZUOKA TOKYO
  เดินทาง 28/07/2022 02/08/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/09/2022 06/09/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   59,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA MIE SHIZUOKA TOKYO
   เดินทาง 01/09/2022 06/09/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    15/09/2022 20/09/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    59,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA MIE SHIZUOKA TOKYO
    เดินทาง 15/09/2022 20/09/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     22/09/2022 27/09/2022
     การเดินทาง
     Thai Airways (TG)
     จำนวน
     ราคา
     59,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA MIE SHIZUOKA TOKYO
     เดินทาง 22/09/2022 27/09/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      29/09/2022 04/10/2022
      การเดินทาง
      Thai Airways (TG)
      จำนวน
      ราคา
      59,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA MIE SHIZUOKA TOKYO
      เดินทาง 29/09/2022 04/10/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18/10/2022 23/10/2022
       การเดินทาง
       Thai Airways (TG)
       จำนวน
       ราคา
       59,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA MIE SHIZUOKA TOKYO
       เดินทาง 18/10/2022 23/10/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
        • ก.ย.65 - ธ.ค.65
        • 8 วัน 5 คืน
        เริ่มต้น 89,900 บาท
        • ก.ค.65
        • 9 วัน 6 คืน
        เริ่มต้น 37,999 บาท
        • เดินทางมาเอง
        • มิ.ย.65 - ต.ค.65
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 4,999 บาท