• วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ย่านกิออน – ศาลเจ้ายาซากะ – มิซูหงิรีสอร์ท ออนเซน
 • หมู่บ้านนินจาอิกะ – ปราสาทอิกะ – วัดโทไดจิ – สวนอนุสรณ์งานเอ๊กซ์โป 70 – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 057-1242
วันที่เดินทาง
ต.ค.65 - พ.ย.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
34,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ

วันที่ 2
วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ย่านกิออน - ศาลเจ้ายาซากะ - มิซูหงิรีสอร์ท ออนเซน

วันที่ 3
หมู่บ้านนินจาอิกะ - ปราสาทอิกะ - วัดโทไดจิ - สวนอนุสรณ์งานเอ๊กซ์โป 70

วันที่ 4
ตลาดคุโรมง - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

วันที่ 5
สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ช่วงเดินทาง
01/10/2022 05/10/2022
จำนวน
ราคา
34,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO ONSEN
เดินทาง 01/10/2022 05/10/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/10/2022 12/10/2022
  จำนวน
  ราคา
  34,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO ONSEN
  เดินทาง 08/10/2022 12/10/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   15/10/2022 19/10/2022
   จำนวน
   ราคา
   34,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO ONSEN
   เดินทาง 15/10/2022 19/10/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    22/10/2022 26/10/2022
    จำนวน
    ราคา
    34,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO ONSEN
    เดินทาง 22/10/2022 26/10/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     29/10/2022 02/11/2022
     จำนวน
     ราคา
     34,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO ONSEN
     เดินทาง 29/10/2022 02/11/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
      • ต.ค.65 - พ.ย.65
      • 8 วัน 5 คืน
      เริ่มต้น 52,900 บาท
      • ธ.ค.65
      • 5 วัน 3 คืน
      เริ่มต้น 22,999 บาท
      • พ.ค.65 - ต.ค.65
      • 3 วัน 2 คืน
      เริ่มต้น 5,999 บาท