• ชมปราสาทคุมาโมโต้ และซากุระโนะไจเอ็นเมืองจำลองแห่งคุมาโมโต้
 • นั่งกระเช้าชมปากปล่องภูเขาไฟอะโสะ
 • ชมสวนดอกลาเวนเดอร์ ที่เมืองคุจุ
 • ถ่ายรูปแบบชิคๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน
 • ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลที่ศาลเจ้าดาไซฟุ
 • เที่ยวชมอนุสรณ์สถานนางาซากิ
 • นั่งเรือเฟอรร์รี่ข้ามเกาะชมบรรยากาศยามเย็น
 • ช้อปปิ้งจุใจย่าน เท็นจิน และTosu Outlet
 • ที่พักออนเซ็น
 • ที่พักใจกลางเมือง
 • เที่ยวครบไม่มีวันฟรี
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 057-1223
วันที่เดินทาง
ก.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
32,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 2
ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู - หมู่บ้านมาเมดะ - สะพานยูเมะ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ออนเซน

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 3
สวนดอกไม้คุจุ - ปราสาทคุมาโมโต้ - ช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ - นั่งเรือเฟอรี่ไปนางาซากิ

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น
วันที่ 4
พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ - สวนสันติภาพนางาซากิ - โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งเท็นจิน

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 5
สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ญี่ปุ่น

เงื่อนไข

TOP002-อัตรานี้รวม

 

TOP002-เงื่อนไขการจอง

TOP002-อัตรานี้ไม่รวม

TOP002-เงื่อนไขการชำระเงิน

TOP002-เงื่อนไขการชำระเงิน1

TOP002-ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่วงเดินทาง
19/07/2022 23/07/2022
จำนวน
ราคา
32,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU LAVENDER
เดินทาง 19/07/2022 23/07/2022
*** เด็กเสริมเตียง 32,900 ***
*** เด็กไม่เสริมเตียง 28,900 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  26/07/2022 30/07/2022
  จำนวน
  ราคา
  32,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU LAVENDER
  เดินทาง 26/07/2022 30/07/2022
  *** เด็กเสริมเตียง 32,900 ***
  *** เด็กไม่เสริมเตียง 28,900 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   06/09/2022 10/09/2022
   จำนวน
   ราคา
   32,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU LAVENDER
   เดินทาง 06/09/2022 10/09/2022
   *** เด็กเสริมเตียง 32,900 ***
   *** เด็กไม่เสริมเตียง 28,900 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    13/09/2022 17/09/2022
    จำนวน
    ราคา
    32,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU LAVENDER
    เดินทาง 13/09/2022 17/09/2022
    *** เด็กเสริมเตียง 32,900 ***
    *** เด็กไม่เสริมเตียง 28,900 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     20/09/2022 24/09/2022
     จำนวน
     ราคา
     32,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU LAVENDER
     เดินทาง 20/09/2022 24/09/2022
     *** เด็กเสริมเตียง 32,900 ***
     *** เด็กไม่เสริมเตียง 28,900 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      27/09/2022 01/10/2022
      จำนวน
      ราคา
      32,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU LAVENDER
      เดินทาง 27/09/2022 01/10/2022
      *** เด็กเสริมเตียง 32,900 ***
      *** เด็กไม่เสริมเตียง 28,900 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       04/10/2022 08/10/2022
       จำนวน
       ราคา
       35,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU LAVENDER
       เดินทาง 04/10/2022 08/10/2022
       *** เด็กเสริมเตียง 35,900 ***
       *** เด็กไม่เสริมเตียง 31,900 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        11/10/2022 15/10/2022
        จำนวน
        ราคา
        35,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU LAVENDER
        เดินทาง 11/10/2022 15/10/2022
        *** เด็กเสริมเตียง 35,900 ***
        *** เด็กไม่เสริมเตียง 31,900 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         18/10/2022 22/10/2022
         จำนวน
         ราคา
         35,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU LAVENDER
         เดินทาง 18/10/2022 22/10/2022
         *** เด็กเสริมเตียง 35,900 ***
         *** เด็กไม่เสริมเตียง 31,900 ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          25/10/2022 29/10/2022
          จำนวน
          ราคา
          35,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU LAVENDER
          เดินทาง 25/10/2022 29/10/2022
          *** เด็กเสริมเตียง 35,900 ***
          *** เด็กไม่เสริมเตียง 31,900 ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • มิ.ย.65 - ต.ค.65
           • 12 วัน 9 คืน
           เริ่มต้น 135,000 บาท
           • Turkish Airlines (TK)
           • พ.ย.65 - ธ.ค.65
           • 8 วัน 5 คืน
           เริ่มต้น 41,988 บาท