• สวนทาคิโนะ – ชมเมืองโจซังเก – สะพานฟุตามิ – เขื่อนโฮเฮเคียว – สวนผลไม้ – เมืองโอตาร – คลองโอตาร – นาฬิกาไอน้ำโบราณ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนสาธารณะ โอโดริ – อาคารรัฐบาลเก่า – ตลาดปลานิโจ – ช้อปปิ้ง SUSUKINO
 • ช้อปปิ้ง JR TOWER (ไม่ใช้รถบัสในการเดินทาง)
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 057-1206
วันที่เดินทาง
ต.ค.65 - พ.ย.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/06/mini-D1.jpg

วันที่ 2
สวนทาคิโนะ - ชมเมืองโจซังเก - สะพานฟุตามิ - เขื่อนโฮเฮเคียว - สวนผลไม้

วันที่ 3
เมืองโอตาร - คลองโอตาร - นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ศาลเจ้าฮอกไกโด สวนสาธารณะ โอโดริ - อาคารรัฐบาลเก่า

วันที่ 4
ตลาดปลานิโจ - ช้อปปิ้ง SUSUKINO - ช้อปปิ้ง JR TOWER (ไม่ใช้รถบัสในการเดินทาง)

 

วันที่ 5
สนามบินชิโตเซ่ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ช่วงเดินทาง
30/09/2022 04/10/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
39,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Autumn
เดินทาง 30/09/2022 04/10/2022
*** เด็กเสริมเตียง 39,900 ***
*** เด็กไม่เสริมเตียง 33,900 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  07/10/2022 11/10/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  39,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Autumn
  เดินทาง 07/10/2022 11/10/2022
  *** เด็กเสริมเตียง 39,900 ***
  *** เด็กไม่เสริมเตียง 33,900 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   14/10/2022 18/10/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   39,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Autumn
   เดินทาง 14/10/2022 18/10/2022
   *** เด็กเสริมเตียง 39,900 ***
   *** เด็กไม่เสริมเตียง 33,900 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    21/10/2022 25/10/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    39,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Autumn
    เดินทาง 21/10/2022 25/10/2022
    *** เด็กเสริมเตียง 39,900 ***
    *** เด็กไม่เสริมเตียง 33,900 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     28/10/2022 01/11/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     39,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Autumn
     เดินทาง 28/10/2022 01/11/2022
     *** เด็กเสริมเตียง 39,900 ***
     *** เด็กไม่เสริมเตียง 33,900 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      04/11/2022 08/11/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      39,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Autumn
      เดินทาง 04/11/2022 08/11/2022
      *** เด็กเสริมเตียง 39,900 ***
      *** เด็กไม่เสริมเตียง 33,900 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       11/11/2022 15/11/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       39,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Autumn
       เดินทาง 11/11/2022 15/11/2022
       *** เด็กเสริมเตียง 39,900 ***
       *** เด็กไม่เสริมเตียง 33,900 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ