• เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส – แนะนำสัมผัสประสบการณ์ สุนัขลากเลื่อน อาซาฮิคาวา – ถนนคนเดินเฮอิวะโดริ – แช่ออนเซ็น
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง – เมืองโอตารุ – สกีรีสอร์ท คิโรโระ – กิจกรรมลานสกี – คลองโอตารุ – โรงเป่าแก้วคิตะอิจิ
 • ถนนช้อปปิ้งซาคาอิมาจิ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ – คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ – ร้านขนม Le TAO – ถนนซูชิ – โรงงานช็อกโกแลต
 • ย่านซูซูกิโนะ – บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล Nanda – ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ศาลาว่าการเก่า – ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอาท์เล็ต
 • พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – หอนาฬิกา – ซัปโปโรทาวเวอร์ – ถนนคนเดินทานุกิโคจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 044-1604
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65 - ก.พ.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
47,777 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญี่ปุ่น (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

20.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

23.55 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน TG 670

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด - เมืองฟุราโน่ - หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส - แนะนำสัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลื่อน

08.20 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่

หมู่บ้านนิงเกิลเทอเรส เป็นหมูบ้านขนาดเล็กๆที่บอกเลยว่าของน่าช้อปปิ้งเยอะมากมาย ความดีงามของที่นี่ที่เห็นเด่นๆ เลยก็ตรงการออกแบบ เพราะรูปแบบของจะทำเป็นกระท่อมไม้เล็กๆ ท่ามกลางป่าที่ร่มรื่น เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ โดยที่นี่เน้นไปที่สินค้าจำพวกงานฝีมือแฮนด์เมดและสินค้าพื้นเมืองจำพวกงานฝีมือต่างๆ

แนะนำสัมผัสประสบการณ์ สุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมบัตร 1,499 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจอง) (ขอสงวนสิทธิ์ในวันที่ไม่สามารถทำกิจกรรมได้เนื่องจากสภาพอากาศ)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ อาซาฮิคาว่า

ถนนช้อปปิ้งเฮอิวะ เป็นถนนที่สายช้อปตัวจริงจะต้องมาแวะให้ได้ เพราะของที่นี่เยอะแยะแถมน่าซื้อมากๆ ที่นี่นั้นเริ่มเปิดตั้งแต่ปี 1972 นับเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นที่จัดให้เป็นถนนคนเดินแบบถาวร โดยถนนเส้นนี้จะเป็นเป็นถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาว่า

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้  แช่น้ำร้อนออนเซ็น  เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)

วันที่ 3
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง – เมืองโอตารุ - สกีรีสอร์ท คิโรโระ - กิจกรรมลานสกี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เรียกได้ว่าเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิคาว่า สิ่งที่ทำให้สวนสัตว์แห่งนี้มีชื่อเสียงมากๆ ตรงที่ทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่เวลาใครคิดถึงจะต้องนึกถึงที่นี่ก่อนเสมอแถมยังแตกต่างกว่าที่อื่น สิ่งที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของที่นี่นั่นก็คือ “อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซึ่งจะเป็นอุโมงค์ที่จะผ่านบริเวณสระว่ายน้ำของเจ้าฝูงเพนกวินทั้งหลาย ทำให้เราเหมือนได้เข้าไปใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินได้ อีกส่วนหนึ่งก็คือ “โดมแก้วขนาดเล็ก” ซึ่งจะตั้งอยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า จึงทำให้เราได้เห็นเจ้าสัตว์ที่ไม่ได้เห็นง่ายๆ อย่างหมีขั้นโลกและหมาป่ากันแบบระยะใกล้ๆ

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า ที่ราเม็งของที่นี่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่าได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว หมู่บ้านราเม็งที่รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียวและยังมีห้องเล็กๆ ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย

เที่ยง : อิสระรับประทานนอาหาร ณ หมู่บ้านรางเม็ง นำท่านสู่ เมืองโอตารุ

คิโรโระ สกีรีสอร์ท ในช่วงฤดูหนาวที่ปกคลุมด้วยหิมะแสนนุ่มราวกับปุยฝ้าย และสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้ง ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ เช่น สกี , สโนว์บอร์ด , กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเครื่องเล่น)

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้วคิตะอิจิ – ถนนช้อปปิ้งซาคาอิมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำ - คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ - ร้านขนม Le TAO – ถนนซูชิ - โรงงานช็อกโกแลต - ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์อาหารทะเล Nanda

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมวิว คลองโอตารุ ถือเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ในอดีตถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางเรือ ไม่ว่าจะด้วยบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ตึกอาคารรอบๆให้คงเดิม คลองแห่งนี้มีความยาวถึง 1,140 เมตรประดับตกแต่งด้วยโคมไฟสไตล์วิคตอเรียนอยู่ทั้งสองฝั่งของถนน

โรงเป่าแก้วคิตะอิจิ เครื่องแก้วนับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ Kitaichi Glass เป็นแบรนด์เครื่องแก้วชั้นนำของโอตารุ โดยโรงงานเป่าแก้วคิตะอิจินั้นถือเป็นแหล่งผลิตเครื่องแก้วคุณภาพสูงที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน

นำท่านช้อปปิ้ง ถนนช้อปปิ้งซาคาอิมาจิ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ(Otaru Canal Area) ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์กของเมืองนี้มากนัก นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์มากๆ เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ ได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองโอตารุจากการที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 มีการจัดแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตล์กว่า 25,000 ชิ้น อีกทั้งยังมีส่วนจัดแสดงตุ๊กตาคาระกุริ อันเป็นตุ๊กตาแบบดั้งเดิมของยุคศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 ที่หาดูได้ยากมากๆให้ได้ชมอีกด้วย

สิ่งที่สะดุดตาคือด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่ยังคงใช้งานได้มาถึงปัจจุบันและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านั้น

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เพลิดเพลินกับ คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ สำหรับท่านที่ชอบทานกาแฟและเป็นแฟนคลับของ Hello Kitty ร้านนี้ไม่ควรพลาด เนื่องจากร้านนี้มีถ้วยกาแฟลาย Hello Kitty จำหน่ายเป็นของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ร้านขนม Le TAO เป็นร้านขนมชื่อดังของเมืองโอตารุ (Otaru) แห่งภูมิภาคฮอกไกโด

ถนนสายชูชิ (Sushiya Dori) โอตารุเป็นเมืองประมงที่ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลสด และซูชิเป็นอาหารหลักของคนที่อาศัยอยู่ที่เมืองนี้มาเป็นระยะเวลานาน ถนนสายชูชิ (Sushiya Dori) เป็นดั่งถนนสายสวรรค์ของคนรักซูชิ นอกจากจะได้ทานซูชิสดๆ แล้วยังหาทานได้ในราคาย่อมเยาอีกด้วย ตลอดถนนสายนี้มีร้านซูชิกว่า 20 ร้าน นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร

จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ  ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโร โรงงานช็อคโกแลตแห่งนี้ เป็นโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัทช็อกโกแลตของท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบริษัท คือ คุ้กกี้ Shiroi Koibio คุ้กกี้เนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาวที่กินไปทีแทบละลายกับความอร่อย ซึ่งถือเป็นของฝากที่นิยมของฮอกไกโด ยิ่งช่วงฤดูหนาวจะยิ่งสวยมากกว่าปกติหลายเท่า

ย่านซูซูกิโนะ(Susukino) นับเป็นย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงที่โด่งดังมากที่สุดของเมืองซัปโปโร อีกทั้งยังเรียกได้ว่าเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น บอกเลยว่าอยากมาบันเทิงเริงใจยามค่ำคืนสัมผัสไลฟ์สไตล์แบบคนญี่ปุ่นแท้ๆ ต้องมาที่นี่ให้ได้ เพราะเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน

ค่ำ : แนะนำ!!บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลร้านดังNANDA

วันที่ 5
ตลาดปลานิโจ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ศาลาว่าการเก่า - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาท์เล็ต - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - หอนาฬิกา - ซัปโปโรทาวเวอร์ - ถนนคนเดินทานุกิโคจิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ตลาดปลานิโจ ที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรก็มีชื่อเสียงในฐานะเป็นตลาดที่มีมาตั้งแต่สมัยเมจิ หากต้องการชิมอาหารอร่อยตามฤดูกาลของฮอกไกโดอย่างง่ายๆ หละก็ เชิญที่ตลาดได้เลย

เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโดเพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างในช่วงยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ประมาณปี ค.ศ.1871 ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกับเทพเจ้าที่ประทับภายในศาลเจ้ามากถึง 4 องค์ แต่ด้วยความที่ตัวศาลเจ้าเองมีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะทำให้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวเด็ดอีกแห่งหนึ่งของเมือง

เดินทางสู่ ศาลาว่าการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สถานที่ทางราชการที่สำคัญในยุคสมัยก่อนที่ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโร นับเป็นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่นในสมัย โดยที่นี่นั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่ร่มรื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย

แวะช้อปที่ DUTY FREE อิสระช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพที่ร้านค้าปลอดภาษี มีสินค้าปลอดภาษีให้เลือกซื้อมากมาย

เดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค outlet mall ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด มีทั้งแบรนด์ภายในประเทศรวมไปถึงแบรนด์ต่างประเทศดังๆ อีกมากมาย ซึ่งภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆ กว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษีอีกด้วย ด้านในยังจะมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่งที่มีเมนูขึ้นชื่อๆท้องถิ่นให้ชิมแถมยังมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองอีกด้วย

เที่ยง : เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร มิตซุย เอาท์เลตพาร์ค

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะไปปักหมุดมากๆ และน่าจะถูกใจคอเบียร์อย่างแน่นอนเพราะฮอกไกโดนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น เมืองซัปโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ ซึ่งมีการกลั่นเบียร์ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1877 มาจนถึงปัจจุบันและยังส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย

นำท่านสู่ หอนาฬิกาซัปโปโร สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร ตัวอาคารของหอนาฬิกาสร้างขึ้นต้นสมัยพัฒนาซัปโปโร ในปี 1878 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรือนนาฬิกาซื้อมาจากกรุงบอสตัน โดยปัจจุบันนั้นหอนาฬิกาแห่งนี้ได้มีการปรับปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชมกัน ภายในนั้นมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมค่าเข้า)

ซัปโปโรทาวเวอร์ เป็นหอกระจายสัญญาณโทรทัศน์ในนครซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2497 ด้วยความสูง 142.7 เมตร มีชั้นชมวิวสูงสุดที่ความสูง 90.38 เมตร ตั้งอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะโอโดริทางทิศตะวันออก

ถนนคนเดินทานุกิโคจิ (Tanuki Koji) ถือว่าเป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร ที่ชอบสุดๆ ก็ตรงการที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งในร่มแบบว่าจะแดดแผดเผาหรือฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นช็อปปิ้งได้แบบไม่มีถอย เพราะที่นี่นั้นมีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร ถ้านับง่ายๆ ก็ประมาณ 7-8 บล็อก จนถึงแม่น้ำ Sosei ที่นี่เปิดมานานเป็นร้อยปีแล้ว นับว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เปิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873

ค่ำ : เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ย่านทานุกิโคจิ

วันที่ 6
ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน

10.00 น. : เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 671

15.50 น. : เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ

เงื่อนไข

 

ช่วงเดินทาง
09/12/2022 14/12/2022
จำนวน
ราคา
52,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาชาฮิคาว่า
เดินทาง 09/12/2022 14/12/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 50,777.- ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 11,777.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  16/12/2022 21/12/2022
  จำนวน
  ราคา
  47,777 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาชาฮิคาว่า
  เดินทาง 16/12/2022 21/12/2022
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 45,777 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 11,777.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   23/12/2022 28/12/2022
   จำนวน
   ราคา
   52,777 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาชาฮิคาว่า
   เดินทาง 23/12/2022 28/12/2022
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 50,777 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 11,777.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    13/01/2023 18/01/2023
    จำนวน
    ราคา
    52,777 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาชาฮิคาว่า
    เดินทาง 13/01/2023 18/01/2023
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 50,777 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 11,777.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     20/01/2023 25/01/2023
     จำนวน
     ราคา
     52,777 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาชาฮิคาว่า
     เดินทาง 20/01/2023 25/01/2023
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 50,777 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 11,777.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      27/01/2023 01/02/2023
      จำนวน
      ราคา
      52,777 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาชาฮิคาว่า
      เดินทาง 27/01/2023 01/02/2023
      *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 50,777 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 11,777.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ