• เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า – ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ – ศาลเจ้ามรดกโลก อิสึคุชิมะ – ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด
 • ฮิโรชิม่า – ฟุกุโอกะ – ปราสาทโคคุระ – หมู่บ้านยูฟุอิน – ทะเลสาบคินริน – เมืองหลวงออนเซ็นเบปปุ – แช่ออนเซ็น
 • บ่อนรกทะเลเดือด – บ่อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น – โทสุพรีเมียมเอาท์เล็ต – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สตาร์บัคส์ สาขาดาไซฟุ
 • ฟุกุโอกะทาวเวอร์ – สตรีทฟู้ดฮากาตะ – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – นางาซากิ – สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช – ช้อปปิ้งย่านเทนจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 044-1533
วันที่เดินทาง
ส.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
27,777 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน VietJet โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

00.45 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน VZ 810

วันที่ 2
ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น - เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า - ล่องเรือสู่เกาะมิยาจิมะ - ศาลเจ้ามรดกโลก อิสึคุชิมะ - ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด

08.10 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)

นำท่านสู่ เมืองประวัติศาสตร์ฮิโรชิม่า อยู่บริเวณระหว่างสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอตะที่ไหลลงสู่อ่าวฮิโรชิม่า และหันหน้าออกสู่ทะเลเซะโตะในทางทิศใต้ จึงเป็นเมืองที่มีความสวยงามของทัศนียภาพเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยเป็นเมืองท่าอีกแห่งที่มีความสำคัญและรุ่งเรืองมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต และจากการที่เป็นหนึ่งในเมืองที่โดนระเบิดปรมาณูจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกา จนเมืองพังราบคาบไปทั้งเมือง ก็ทำให้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของชาวโลก และมีจำนวนไม่น้อยที่มาเที่ยวเพราะประทับใจเรื่องราวหลายต่อหลายเรื่องของเมืองแห่งนี้หลังจากโดนระเบิดปรมาณูทิ้งใส่

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน SET BOX

นำท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิมะ มีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือ ประตูโทริอิสีแดงสด ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ให้บรรยากาศที่ดูเร้นลับชวนพิศวงดึงดูดผู้คนได้เป็นจำนวนมากต่างๆในอ่าวโตเกียว และในเกาะมิยาจิมะจะมีการเลี้ยงกวางแบบปล่อยซึ่งเท่านจะเห็นฝูงกวางน่ารักๆเดินเล่นอยู่ทั่วเกาะ

เยี่ยมชมและเก็บภาพความประทับใจที่ ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ศาลเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและช่วยให้สมหวังดังความปรารถนาโดยเฉพาะในเรื่องความฝัน (เช่น การเรียนต่อ, ด้านกีฬา, การแข่งขัน เป็นต้น) ทุกคนที่มีจุดหมายว่าจะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นคงจะเคยได้ยินสมญานามศาลเจ้านี้แล้วก็เป็นได้ ที่สำคัญศาลเจ้าอิสึคุชิมะนี้เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

เดินเล่น แวะชิมอาหารท้องถิ่นชื่อดังอย่างขนมเค้กพื้นเมืองรูปทรงใบเมเปิ้ลภายในสอดไส้ชนิดต่างๆที่… ถนนช้อปปิ้งโอโมเตะซันโด

ตัวถนนเส้นนี้จะมีความยาว 350 เมตร สองข้างทางมีร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว และเมื่อมาถึงเกาะมิยาจิมะต้องห้ามพลาดชิมหอยนางรมถือเป็นของดีเมืองฮิโรชิม่า ผลผลิตหอยนางรมทั่วประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เป็นของเกาะแห่งนี้นี่เอง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
ฮิโรชิม่า - ฟุกุโอกะ - ปราสาทโคคุระ - หมู่บ้านยูฟุอิน - ทะเลสาบคินริน – เมืองหลวงออนเซ็นเบปปุ – แช่ออนเซ็น

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ฮิโรชิม่า จากนั้นนำท่านสู่ เมืองฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูและใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นด้วยมีอุณหภูมิที่ไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับชายฝั่งของจีนและเกาหลี จึงทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้ รวมทั้งยังเป็นเมืองอันมีมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งในอดีตที่นี่ถือเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านแฟชั่น วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองของเกาะคิวชู

ชมความสวยงามของ “ต้นตำรับของสถาปัตยกรรมปราสาทอันงดงามตามเมืองสำคัญของประเทศญี่ปุ่น” ปราสาทโคคุระ (ถ่ายภาพด้านนอก) ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกโดยโฮโซคาวะ ทาดาโอกิในปีค.ศ. 1602 และด้วยความเก่าแก่กว่า 400 ปี ปราสาทนี้ที่ก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแท้ๆ มีความสูง 5 ชั้น มีฐานรากเป็นชั้นหินสูงใหญ่ หลังคาที่ไล่ลงมาถึง 4 ระดับ โดยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยและป้อมปราการของ โฮโซะกาวะ ทาดะโอกิ นายพลที่ทรงอิทธิพลในยุคนั้น

เที่ยง : แนะนำอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถ

หมู่บ้านยูฟูอินฟลอร์รัล หรือ หมู่บ้านดอกไม้ยุฟูอิน ที่มีต้นแบบมาจากคอทสโวลด์สที่อังกฤษ ถือเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปที่มีกลิ่นอายยุโรปโบราณที่สวยสุดแห่งหนึ่งในโลก บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งเหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูปเพราะให้บรรยากาศแบบสบายๆ ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเล่น ของสะสมทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ

สุดทางของย่านร้านค้าหมู่บ้านยูฟูอินจะพบกับ ทะเลสาบคินริน (Kinrin Lake) นับว่าเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความสวยงามของผืนน้ำในทะเลสาบเเห่งนี้กันเป็นอย่างมากในเเต่วันเเละเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็นชนบทของคิวชูอีกด้วย นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับเเลนด์มาร์คเลยก็ว่า โดยน้ำในทะเลสาบเเห่งนี้นั้นมาจากน้ำพุร้อนทำให้อุณหภูมิของทะเลสาบนั้นอุ่นอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวเเละในช่วงเช้านั้นผิวน้ำจะคลายความร้อนออกมาทำให้เกิดเป็นไอน้ำที่ลอยขึ้นมาเป็นหมอกที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง โดยนักท่องเที่ยวจะนิยมมาชมความสวยงามของทะเลสาบในช่วงเช้าเพื่อจะได้ชมหมอกที่ลอยอยู่เหนือทะเลสาบเเห่งนี้อีกด้วย นับว่ามีบรรยากาศที่ดีเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้

เดินทางสู่ เมืองเบปปุ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดโออิตะ อยู่ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฟุกุโอกะ ถือเป็นเมืองที่มีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติมากที่สุดในญี่ปุ่น (Onsen หรือ Hot Springs) จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองหลวงออนเซ็นของญี่ปุ่น” มีแหล่งน้ำแร่จากธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป เนื่องจากสถานที่ตั้งของเมืองนี้อยู่ใกล้กับภูเขาไฟอะโสะและขณะนั่งรถผ่านหรือมองจากมุมสูงจะเห็นควันสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาเหนือหลังคาบ้านเต็มไปหมด วิวที่มีไอน้ำร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากจุดต่างๆของเมืองในช่วงโพล้เพล้ของวัน ไอน้ำสีขาวกับแสงสุดท้ายสีทองของวันถูกยกให้เป็นวิวที่สวยที่สุดวิวหนึ่งของญี่ปุ่นเลย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ เซ็ทอาหารญี่ปุ่นไคเซกิ

วันที่ 4
บ่อนรกทะเลเดือด - บ่อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น - โทสุพรีเมียมเอาท์เล็ต - ศาลเจ้าดาไซฟุ-สตาร์บัคส์สาขาดาไซฟุ - ฟุกุโอกะทาวเวอร์ – สตรีทฟู้ดฮากาตะ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เยี่ยมชม ยูมิ จิโกกุ (บ่อนรกทะเลเดือด) เป็น1ใน8 ของน้ำพุร้อนของทัวร์ขุมนรกเบปปุจิโกกุ บ่อน้ำร้อนสีฟ้าอมเขียวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบ่อน้ำร้อนที่สวยที่สุดในบรรดาบ่อน้ำร้อนแปลกในเมืองนี้ ซึ่งมีน้ำเป็นสีฟ้าและมีส่วนผสมของโคบอลต์ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขา Tsurumi เมื่อ 300 ปีก่อน สีของน้ำพุร้อนที่เป็นเอกลักษณ์จึงได้ชื่อว่า Umi ซึ่งแปลว่า ทะเล ในภาษาญี่ปุ่น แต่อุณหภูมิของน้ำพุร้อนค่อนข้างสูงมากประมาณ 98C น้ำพุร้อนดังกล่าวที่เย็นลงใช้สำหรับการทำ ashi-yu ซึ่งเป็นการจุ่มเท้าลงในน้ำพุร้อน และเมื่อเดินเข้าไปยังทางเข้าของ ยูมิ จิโกกุ ท่านจะเห็นสวนที่สวยงามพร้อมกับบ่อที่มีน้ำสีเขียวใสและมี Victoria amazonata และ water lilies บานสะพรั่งอยู่ภายในบ่อ น้ำพุร้อนจะไหลผ่านภายในท่อที่ติดตั้งอยู่ภายในบ่อ เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะกับการเติบโตของไม้ดอกเขตร้อน

นำท่านสู่ บ่อโคลนเดือด ชิมไข่ออนเซ็น เป็นโคลนเดือด จะเห็นฟองน้ำเดือดปุดๆตลอดเวลา มีบ่อย่อยอีก 2-3 บ่อ ชื่อบ่อนี้ได้มาจากโคลนที่อยู่ในบ่อเกิดการเดือด ลักษณะเป็นลูกกลมคล้ายศรีษะพระที่โกนผม โคลนในบ่อมีลักษณะคล้ายน้ำปูนเปียก แต่ละบ่อมีโคลนเดือดขึ้นมาหลายวง ควันดูไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับบ่ออื่น มีบ่อน้ำร้อนให้แช่เท้าได้

นำท่านแวะช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตครบวงจรที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งนึงของคิวชู โทสุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต ตั้งอยู่ที่เมืองซากะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากฟูกุโอกะ โดยเอ้าท์เล็ตแห่งนี้สินค้าจะมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ระดับพรีเมี่ยมจนไปถึงทั่วๆไป มีร้านค้าของแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์ท้องถิ่นมากกว่า 150 ร้าน ให้เลือกช้อปกันแบบจุใจพร้อมโปรโมชั่นตลอดทั้งปี สินค้ามีครบทั้งผู้หญิง ผู้ชายและเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ อย่าง Coach, Armani, Timberland, Burbery, Gap, Puma, Levi’s, Nike, New Balance, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่… ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู แลนด์มาร์กหลักแห่งหนึ่งประจำเมืองฟุกุโอกะ ศาลเจ้าอายุเก่าแก่กว่าพันปีที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคเฮฮัน ซึ่งจุดมุ่งหมายในการสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกนั้นคือเพื่อสักการะ สุกาวะระ มิซิซาเนะ นักวิชาการ นักการเมืองและนักเขียนที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคเฮฮัน จนคนญี่ปุ่นยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ต่อมาเกิดเป็นศาลเจ้าเท็มมังที่กระจายไปทั่วประเทศญี่ปุ่น กว่า 12,000 สาขา โดยมีศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกูเป็นศาลเจ้าหลัก พื้นที่โดยรอบของศาลเจ้ายังมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมาย อีกทั้งยังเป็นจุดชมดอกบ๊วยที่งดงามที่สุดประจำเมือง ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้หนาแน่นทุกวันและยังเป็นพื้นที่หลักในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาและเทศกาลสำคัญๆที่สืบทอดกันมายาวนาน

สตาร์บัคส์สุดเก๋ สาขาดาไซฟุ โดดเด่นด้านการออกแบบ ใช้ไม้ท่อนกว่า2000ท่อนมาตกแต่งร้าน โดยได้แนวคิดมาจากศาลเจ้า ให้ความรู้สึกอบอุ่นเพราะเหมือนเราถูกโอบล้อมไว้ด้วยธรรมชาติ

เดินทางสู่ ฟุกุโอกะทาวเวอร์ (ถ่ายภาพด้านนอก) เป็นหอคอยสูง 234 เมตรที่สร้างขึ้นในปี 1989 ภายนอกหอคอยที่ปูด้วยกระจกกว่า 8000 บาน ที่สำคัญจุดชมวิวฟุกุโอกะทาวเวอร์แห่งนี้ ได้รับโหวตให้ติด 1 ใน 100 จุดชมวิวยามค่ำคืนที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย จุดชมวิวของที่นี่มีชื่อว่า “SKY View 123” ที่ความสูง 123 เมตร นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังสามารถชมวิวเมืองฟุกุโอกะและทะเลได้แบบ 360 องศาเลยทีเดียว ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนฟุกุโอกะไปโดยปริยาย และอีกหนึ่งไฮไลต์ของจุดชมวิวที่นี่ก็คือการประดับประดาไฟยามค่ำคืน ด้านนอกมีการฉายภาพประดับไฟตัวตึกอย่างสวยงามและมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปีอีกด้วย

สตรีทฟู้ดฮากาตะ Yatai Street Food  ยะไต หรือบางคนเรียกยาไต เป็นคำภาษาญี่ปุ่น หมายถึง แผงลอย เพิงหรือซุ้มขายอาหาร บางร้านอาจเปิดโล่ง บางร้านอาจติดม่านล้อม บางร้านอาจนำฉากมากั้นเป็นห้องเลยก็มีเช่นกัน เมนูที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ โอเด้ง ราเมน ยากิโซบะ เกี๊ยวซ่า ฯลฯ แต่ละร้านสามารถจุลูกค้าได้ประมาณ 6-10 คน ส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงตี 3 โดยย่านที่มียะไตเป็นจำนวนมากและมีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นคือบริเวณนากาสุ (Nakasu) เขตฮากาตะ

ค่ำ : เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ณ Yatai Street Food

 

วันที่ 5
ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - นางาซากิ - สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช – ช้อปปิ้งย่านเทนจิ

เช้าä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระช้อปปิ้ง… ดิวตี้ฟรี แหล่งช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ำหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย รวมทั้งมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA นำท่านเดินทางสู่ นางาซากิ

เดินทางสู่… สวนสนุกสุดยิ่งใหญ่ในคิวชู สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช ธีมปาร์คที่จำลองบรรยากาศหมู่บ้าน อาคารสไตล์ยุโรปยุคกลางที่ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนเมืองเล็กๆ ที่มีพร้อมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม ทั้งยังมีสวนดอกไม้สวยติดอันดับที่ 1 ของธีมปาร์คอีกด้วย สำหรับคนชอบถ่ายภาพก็มีมุมถ่ายภาพสวยๆมากมาย และในช่วงเย็นมี illumination ไฮไลท์แสงสีสุดยอดระดับโลก โดยภายในสวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช จะแบ่งออกเป็น 6 โซนคือ Thriller Fantasy Museum, Art Garden, Utrecht, Binnenstad, Breukelen และ Nieuwstad มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่น พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้, โรงภาพยนตร์แบบ 4-5 มิติ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ร่องเรือไปตามคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตรชมเมืองสไตล์ยุโรป, ขี่จักรยานชมเมือง และร่องเรือโจรสลัดของการ์ตูนดัง One Piece เรียกได้ว่าเที่ยวครบจบที่เดียวกับธีมปาร์คแห่งนี้

เที่ยง : เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ สวนสนุกเฮ้าส์เทนบอช

อิสระช้อปปิ้งย่านเทนจิน  อีกแหล่งช้อปปิ้งชั้นแนวหน้าบนเกาะคิวชูที่พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด ย่านเทนจิถือเป็นถนนสายหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฟุกุโอกะ มีถนนที่เชื่อมทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินทั้งสองสายของเมือง จึงทำให้ย่านเท็นจินเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฟุกุโอกะ ที่มีทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านรวงมากมาย รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของธนาคารพาณิชย์ที่สำคัญๆและออฟฟิศสำนักงานอีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารหลากหลายสไตล์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ค่ำ : เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งอิสระรับประทานนอาหาร ณ ย่านเทนจิ

วันที่ 6
ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ – ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฟูกูโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน

09.10 น. : เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VietJet เที่ยวบินที่  VZ 811

12.50 น. : เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/06/รูปภาพ3-1-11.jpg

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/06/รูปภาพ3-2-1.jpg

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/06/รูปภาพ2-10.jpg

ช่วงเดินทาง
12/08/2022 17/08/2022
จำนวน
ราคา
30,777 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น รักเลย ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า
เดินทาง 12/08/2022 17/08/2022
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 29,777.- ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 7,777.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  26/08/2022 31/08/2022
  จำนวน
  ราคา
  30,777 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น รักเลย ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า
  เดินทาง 26/08/2022 31/08/2022
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 29,777.- ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 7,777.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   02/09/2022 07/09/2022
   จำนวน
   ราคา
   29,777 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ญี่ปุ่น รักเลย ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า
   เดินทาง 02/09/2022 07/09/2022
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 28,777 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 7,777.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    16/09/2022 21/09/2022
    จำนวน
    ราคา
    27,777 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ญี่ปุ่น รักเลย ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า
    เดินทาง 16/09/2022 21/09/2022
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 26,777 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 7,777.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     30/09/2022 05/10/2022
     จำนวน
     ราคา
     29,777 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น รักเลย ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า
     เดินทาง 30/09/2022 05/10/2022
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 28,777 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 7,777.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      07/10/2022 12/10/2022
      จำนวน
      ราคา
      31,777 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ญี่ปุ่น รักเลย ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า
      เดินทาง 07/10/2022 12/10/2022
      *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 30,777 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 7,777.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       14/10/2022 19/10/2022
       จำนวน
       ราคา
       31,777 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ญี่ปุ่น รักเลย ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า
       เดินทาง 14/10/2022 19/10/2022
       *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 30,777 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 7,777.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        21/10/2022 26/10/2022
        จำนวน
        ราคา
        32,777 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ญี่ปุ่น รักเลย ฟุกุโอกะ ฮิโรชิม่า
        เดินทาง 21/10/2022 26/10/2022
        *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง (ราคาต่อท่าน) 31,777 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม (ราคาต่อท่าน) 7,777.- ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ