คลินิคทัวร์

ด้วยประสบการณ์ ทำทัวร์คุณภาพมากว่า10ปี

คลินิคทัวร์
44/805 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กทม.10220 กรุงเทพมหานคร 10900
082-626-6965
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
clinictour_boy@hotmail.com

ทัวร์แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน
99,000฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Emirates
สายการบิน
 • ท่องซาฟารีตามล่าหา Big Five
 • พัก The Palace of the lost city
 • เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน
 • โจฮันเนสเบิร์ก
 • เมืองหลวงพริทอเรีย
 • เคปทาวน์
 • เทเบิ้ล เมาเท่น
CNT-078-041

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ - สนามบินกรุงโจฮันเนสเบิร์ก (อัฟริกาใต้)
 • 18.25

  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสท์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

 • 21.25

  ออกเดินทางสู่เมืองโจเบิร์ก โดยสายการบินเอมิเรสท์ เที่ยวบินที่ EK373 / EK761  แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ

วันที่ 2 โจฮันเนสเบิร์ก - เมืองหลวงพริทอเรีย - พักซาฟารี ลอดจ์ - Evening Game Drive
 • 10.15

  ถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก

 • 11.00

  นำคณะออกเดินทางสู่เมืองพริทอเรีย เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง (Pretoria) นำคณะเที่ยวชม Union Building ทำเนียบประธานาธิบดี และที่ทำการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทำเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก เข้าชมพิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • 13.30

  หลังอาหาร นำคณะออกเดินทางสู่เขตวนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก และป่าซาฟารีของเอกชนเปิดให้ท่านได้ท่องป่าซาฟารี นำท่านเข้าพักในซาฟารีลอดจ์ จากนั้นนำท่านออกท่องป่าซาฟารีในช่วงเย็น สัตว์ป่าบางชนิดของอัฟริกาออกหากินในยามเย็นไม่ว่าจะเป็น BIG FIVE ไปจนถึงเพื่อนๆ ที่น่ารักอย่างยีราฟ ม้าลาย ฮิปโปโปเตมัส และนกนานาชนิด ท่ามกลางบรรยากาศยามอาทิตย์อัสดง

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารใน Lodge

วันที่ 3 ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive - อาณาจักรซันซิตี้ - พักโรงแรมเดอะพาเลซ
 • 06.00

  ท่องป่าซาฟารีดูสัตว์ที่วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลาเนสเบิร์ก Pilanesburg Nature Reserve วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลาเนสเบิร์ก รถที่จะพาไปชมสัตว์เป็นรถแบบเปิดโล่งด้านข้างเปิดโล่งรับลม จุคนได้ 20 คน รถแต่ละคันจะมีนายพราน หรือ Ranger ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถและไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า (Big Five) คือ ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว ซึ่งถ้าได้เห็นครบก็ถือได้ว่าเป็นการชมสัตว์ที่สมบูรณ์

 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของลอด์จ

 • 11.00

  หลังอาหาร นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ “ซันซิตี้” Sun City หรือ The Lost City เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิต ผืนดินอันว่างเปล่าและแห้งแล้งในแคว้น Bophuthatswana กลางอัฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญบันเทิงทุกรูปแบบ โดยการเริ่มสร้างโรงแรมไปเรื่อยๆ

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้  

 • บ่าย

  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวก มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และทะเลน้ำจืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่า Valley of Wave มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงาม

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้

วันที่ 4 ซันซิตี้ - โจฮันเนสเบิร์ก - อิสระช้อปปิ้ง - สวนเสือ - ชิมเนื้อสัตว์ป่าที่ภัตตาคารคาร์นิวอร์
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • 10.00

  ได้เวลาอันสมควร นำคณะออกเดินทางกลับสู่นครโจฮันเนสเบิร์ก

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • 13.30

  นำคณะเดินทางเข้าสู่สวนเสือ The Lion Park  พาท่านนั่งรถชมชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์โลกผู้น่ารักอย่างใกล้ชิด

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำสไตล์อัฟริกัน ณ ภัตตาคารคาร์นิวอร์ BBQ หอมกรุ่น ที่มีเนื้อหลากหลายชนิดให้ท่านได้ทดลองชิมท่ามกลางบรรยากาศอันโรแมนติก

วันที่ 5 โจฮันเนสเบิร์ก - เคปทาวน์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - เทเบิ้ล เมาเท่น - V&A วอเตอร์ฟร้อนท์
 • 06.00

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • 08.30

  ออกเดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ โดยสายการบินภายในประเทศ

 • 12.05

  ถึงเคปทาวน์ ตั้งอยู่ในแหลมทางใต้สุดของประเทศ เป็นเมืองท่องเที่ยวต่างอากาศ และยังมีแหลมต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือแหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากุลฮาส

 • 13.30

  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศ ณ ภัตตาคาร

 • 15.00
 • 17.00

  จนได้เวลาอันสมควรนำคณะ เดินทางสู่ย่าน Victoria & Alfred Waterfront วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ให้คุณได้สัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน์ มีร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และเป็นท่าเทียบเรือขนาดเล็กอีกด้วย

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน เลิศรสกับเมนูพิเศษกุ้งมังกร+เป๋าฮื้อ

วันที่ 6 เกาะแมวน้ำ - เคปพอยท์ - แหลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวิน
 • 07.30

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • 08.30

  รถปรับอากาศนำคณะเที่ยวชมความงดงามที่ซ่อนเร้นของเมืองเคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ปลายสุดทางฝั่งตะวันตกของทวีปอัฟริกาใต้ 

 • 13.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสริฟ์ด้วยเมนูกุ้งมังกร (Crayfish)

 • 14.00
 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7 เคปทาวน์ - สแตลเลนบอช - ไวน์เทสติ้ง - คณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • 08.00

  เดินทางตามเส้นทาง Wine Route แหล่งรวมไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์ขึ้นชื่อที่ สแตลเลนบอช Stellenbosch หรือ City of Oak เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องการทำไวน์เก่าแก่เป็นอันดับสองของแอฟริกาใต้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ Neethlingshof Wine Estate แหล่งผลิตไวน์ขึ้นชื่อที่อยู่ใจกลางสแตนแลนบอชซ่อนตัวอยู่บนเนินเขา Bottelary และภูเขา Papegaaisberg 

 • 13.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำคณะชมโรงงานผลิตไวน์แดงคุณภาพ ซึ่งที่นี่มีบริการให้ชิมไวน์กันด้วย สำหรับท่านที่ชื่นชอบก็สามารถซื้อติดมือกลับบ้านได้ในราคาย่อมเยา จนได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองเคปทาวน์

 • 15.00

  จนได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่สนามบินเมืองเคปทาวน์

 • 18.20

  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ สายการบินเอมิเรสท์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK771 / EK370
  (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ)

วันที่ 8 ดูไบ - กรุงเทพฯ
 • 18.15

  คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางโจเบิร์ก-เคปทาวน์
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

        15-19 ท่าน    ใช้รถปรับอากาศขนาด 28 ที่นั่ง

        20-24 ท่าน    ใช้รถปรับอากาศขนาด 38 ที่นั่ง

        25 ท่านขึ้นไป ใช้รถปรับอากาศขนาด 44 ที่นั่ง

 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน (ในสาธารณรัฐอัฟริกาใต้ ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงให้บริการ)
 • ค่ายกกระเป๋าในโรงแรม เฉพาะกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกันภัย

– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง หรือต้องการคุ้มครองสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์

 • สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • ค่าทิปคนขับรถ / Ranger (ท่านละประมาณ 260 แรนด์)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / และหัวหน้าทัวร์
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ