ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 


เลขที่ 11/05805ขอให้ท่านมั่นใจในคุณภาพ และบริการของเรา


ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นเวลา10ปี ทั้งการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพและผู้จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับลูกค้าทุกท่าน ทำให้เกิดเป็น "คลินิคทัวร์" ทีมงานมีความจริงใจ และรักในงานบริการ