ทัวร์ไอซ์แลนด์ Smart series Iceland 8 วัน 5 คืน

เยือนเรคยาวิก ชมความงามของเมืองหลวงแห่งไอซ์แลนด์
ชมน้ำตกสโกการ์ฟอสกับบรรยากาศธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา
ชมความงามทะเลสาบน้ำแข็ง “โจกุลซาลอน” ทะเลสาบน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง