ทัวร์เวียดนาม The Highest FANSIPAN 4 วัน 3 คืน

เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - ภูเขาฮามรอง - น้ำตกสีเงิน - ยอดเขาฟานซิปัน - ชายแดนเวียดนาม+จีน - ตลาดก๊กเลี้ยว - เมืองนิงบิงห์ หรือฮาลองบก - ล่องเรือกระจาด - ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง