ทัวร์เวียดนาม GRAND AMAZING VIETNAM 4 วัน 3 คืน

ฮานอย-ซาปา-ฮาลอง- นิงห์บิงห์
นั่งรถรางกระเช้าไปสถานีฟานซีปัง
ล่องเรือชมธรรมชาติ อ่าวฮาลองเบย์ และนิงห์บิงห์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง