ทัวร์เกาหลี บรูไน The Winter in Korea & Brunei Count Down To 2019 6 วัน 5 คืน

ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ๊ฮกเกนามู – พระราชวังเคียงบ๊อค
หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก – พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง-ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + คิมบับ
+ ชุดฮันบก - โซลทาวเวอร์ – ตลาดทงแดมุน
เกาะนามิ – อิสระเล่นสกีตามฮัธยาศัย – ซูวอน – ไร่สตอเบอร์รี่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง