ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ วันหยุดพาลูกเที่ยว 3วัน 2คืน

เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวันอยู่จนถึง 19.30 น.
รวมบัตรเข้าสวนสนุก + รถรับส่งแล้ว
ไม่ไปสวนสนุกเปลี่ยนไป กระเช้านองปิงฟรี!
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน
หมุนกังหัน วัดแชกง ขอความสำเร็จ ธุรกิจ โชคลาภ
ผูกด้ายแดงขอพรคู่รัก วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง จิมซาจุ่ย มงก๊ก สินค้าแบรนด์มากมาย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง