ทัวร์อียีปต์ 10 วัน 7 คืน

ชมเมือง กีซ่า
ชมเมือง ไคโร
ชม พิพิธภัณฑ์อียิปต์ และห้องแสดง
ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งมีอายุกว่า 800 ปี
ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี”
ชม เมืองอเล็กซานเดรีย
คอมออมโบ
ชม เมืองเอ็ดฟู เข้าชม วิหารเอ็ดฟู
ชม เมืองลักซอร์
ชมเมืองอัสวาน
ชม เมืองอาบูซิมเบล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง