ทัวร์อินโดนีเซีย FINALE Bali Borobudur 5 วัน 3 คืน

สวนพระวิษณุ - เกาะบาหลี - วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบารัน - วัดพราหมนันต์ - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุต - วัดอุลันดานู - ทะเลสาบบราตัน - วิหารทานาล็อท - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาตูร์ - ตลาดปราบเซียน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง