ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Smart series Swiss 8 วัน 5 คืน

เยือนกรุงเบิร์น เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์
เที่ยวเมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดหมายของนักสกีทั่วโลก
ชมยอดเขาโรธอน ทิวทัศน์มุมกว้างของดินแดนเบอร์นิสโอเบอร์แลนด์ได้สุดสายตา
เที่ยวเมืองลูเซิร์น หลังคาแห่งทวีปยุโรป

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง