ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ROMANTIC SWISS 10วัน 7คืน

รถไฟสู่เมืองแซร์มัทเมืองปลอดมลพิษ - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น - มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - สะพานคาเปล - ขึ้นเขาริกิ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง