ทัวร์ยุโรป Smart series Eastern Europe 8 Days

เยือนเมืองเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย
เยือนเมืองบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการี
เที่ยวกรุงปราก เมืองมรดกโลก สถาปัตยกรรมที่สวยงามและเก่าแก่ ของประเทศเช็ก
ชมความงามมรดกโลก “พระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง