ทัวร์ยุโรป NORTHERN LIGHTS LOFOTEN 11วัน 8คืน

พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - โรงแรมน้ำแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก - ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ - รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - หมู่เกาะโลโฟเทน - นุสฟยอร์ด - หมู่บ้าน Reine - หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - สวนสัตว์ Polar Park - ล่องเรือชมวาฬ - เที่ยวชมเมืองทรูมเซอ - นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขา สโตรสไตเนิน - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง