ทัวร์ยุโรป INSIGHT GRAND EAST EUROPE 10วัน 7คืน

ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง - บูดาเปสต์ (ฮังการี) ล่องแม่น้ำดานูบ - บราติสลาวา - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - ปราสาทปร๊าก สะพานชาร์ล - เชสกี้ ครุมลอฟ - ทะเลสาบวูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - จัตุรัสมาเรียน - เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง