ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย สโลวาเกีย 9วัน 6คืน

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น - การ์มิช
พาร์เท่นเคียร์เช่น -ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – จัตุรัสมาเรียนพาซ - ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท
เชสกี้ ครุมลอฟ -ปราค - มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์
หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ -จัตุรัสเมืองเก่า - ปราค – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์
จตุรัสฮีโร สแคว์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง