ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส 8วัน 5คืน

ช้อปปิ้ง Galleries Lafayette-แวร์ซายส์-กรุงเฮก-โรงงานเจียระไนเพชร-ปารีส
ลักเซมเบิร์ก-บรูกจ์-อะตอมเมียม-ย่านโคมแดง-หมู่บ้านประมงโวเลนดัม
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์-อัมสเตอร์ดัม-บรัสเซลล์-ล่องเรือหลังคากระจก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง