ทัวร์ฟินแลนด์ Smart series Finland 8วัน 5คืน

เยือนกรุงเฮลซิงกิ ที่ได้รับฉายาว่าเป็น "ธิดาแห่งทะเลบอลติก"
ชมหมู่บ้านซานตาคลอส ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล บ้านคุณตาซานตาคลอสที่แสนใจดี
ทำกิจรรม Reindeer Sleigh สัมผัสกับพาหนะสำคัญของคุณลุงซานตาที่ใช้เทียมเลื่อนหิมะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง