ทัวร์ฝรั่งเศส Smart series France 7วัน 4คืน

ชมความงามของพระราชวังเชอนงโช หนึ่งในปราสาทแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์
เยือนกรุงปารีส มหานครที่มีวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก
ชมพระราชวังแวร์ซาย พระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง