ทัวร์นอร์เวย์ Smart series Norway 8วัน 5คืน

เยือนออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์
เที่ยวหมู่บ้านฮัมนอย์ หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง