ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8 วัน 5 คืน

อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม – พระราชวังทอปกาปึ
สไปซ์ มาร์เก็ต - พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – เมืองชานัคคาเล่
กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง - เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เกอเรเม
นครใต้ดิน Underground City

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง