ทัวร์ตุรกี WONDERFUL TURKEY 8วัน 5คืน

คัปปาโดเกีย – เกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - คาราวานสไลน์
นครใต้ดิน Underground City - โรงงานพรม – โรงงานเพชร – เมืองคอนย่า
หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ - โรงงานเครื่องปั้นดินเผา - เมืองปามุคคาเล - เมืองคูซาดาสึ
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย – ชานัคคาเล
เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่
ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง